Åklagaren vill att hovrätten lägger större vikt vid de vittnesmål som åtta kriminalvårdare lämnade i Tingsrätten och som enligt honom visar tydligt att kriminalvårdsinspektören visste hur den intagne mådde, utan att han vidtog några åtgärder. Det var först när sjukvård tillkallades som den intagne kördes till sjukhus. Dock var det för sent.

Attunda tingsrätt ansåg inte att det gick att bevisa att kriminalvårdsinspektören brustit i sitt ansvar när en ung intagen dog på grund av uttorkning i maj 2017. En slutsats som åklagaren inte delar.

Vållande till annans död

Åklagaren yrkar i sitt överklagande att hovrätten dömer chefen till vållande till annans död alternativt tjänstefel och i sista hand underlåtenhet att se till att se till att den intagne fick särskild tillsyn.

Fredrik Ingblad skriver att det är klarlagt att den intagne avled på grund av törst och att tillståndet pågått under en längre tid. Något som även Tingsrätten konstaterar i sin friande dom.

Intagen dog av törst - häkteschef frias

Nyhet

Åklagaren menar att kriminalvårdsinspektören, som var chef på den avdelning där den avlidne var intagen, hade information om mannens tillstånd, men att han inte agerade. Det visar vittnesmålen från personalen på avdelningen.

Fredrik Ingblad anser att förloppet, med en man som dör av törst, är så långt och plågsamt att det blir obegripligt att chefen inget visste. Det var dessutom en liten avdelning med tidvis enbart två intagna.

Nya vittnesförhör

Åklagaren hänvisar i sitt överklagande till nya vittnesförhör, bland annat med en klienthandläggare och eventuellt det huvudskyddsombud som tjänstgjorde vid tiden för dödsfallet.

Sekotidningen har tidigare berättat om fallet och om hur kriminalvårdarna på den intagnes avdelning mått dåligt av att han inte fick hjälp.

Anders Petersson är sektionsordförande för Seko på häktet Sollentuna. Han har inte tagit del av överklagandet ännu, men säger att hans bild är att det varit jobbigt för den personal som vittnat mot sin chef i tingsrätten.

–De kanske inte tyckte att de blev hörda av domstolen. De berättade vad de varit med om, de sa som det var, säger han.

Kritik mot ledningen

Personal som arbetat på samma avdelning som chefen har kritiserat ledningen för häktet för att han fick arbeta kvar, trots att han åtalats för en så pass allvarlig händelse. Anders Petersson bekräftar att personalen var besvikna.

–Det har nog inte funnits andra fall där någon fått arbeta kvar efter ett sådant åtal, säger han.

Åklagaren yrkar på att påföljden bestäms till villkorlig dom och dagsböter.