Du är motorman på världens största batterifärja, Aurora, som trafikerar Helsingborg–Helsingör. Hur funkar det?

– Vi har byggt om våra färjor till att bli eldrivna. Tidigare gick de på diesel, men nu använder vi 640 batterier som tillsammans väger 57,6 ton. De är placerade högst upp på fartyget. Färjorna funkar ungefär som en hybridbil, de kan gå på fossilt bränsle om elen inte skulle räcka hela överfarten. Men det gör den nästan alltid, sträckan tar bara 20 minuter.

Hur länge har det här pågått?

– Jag har jobbat på Forsea sedan 2010. År 2016 började vi planera för omställningen och 2018 kunde vi börja köra på batterier. Det har varit och är väldigt roligt, vi anställda är involverade och har hela tiden fått testa, komma med synpunkter och idéer. Dessutom är det en ständigt pågående process att minska färjans energianvändning. Det är som en egen liten stad som flyter omkring.

Tidigare var det väldigt bullrigt i maskinrummet och mycket vibrationer. Nu går färjorna nästan ljudlöst och stilla.

Oscar Rockström, motorman på Forseas eldrivna färja Aurora

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jag är dels i maskinrummet och servar och kontrollerar. Men jag jobbar också med ett energisparprojekt som involverar hela fartyget. I natt bytte jag till exempel ut ljuskällor i centralhallen till energisnåla led-lampor.

Oscar Rockström står framför datorskärmar i kontrollrummet på färjan Aurora.
Forseas färja Aurora har körts på batterier sedan 2018.

Hur laddas batterierna?

– Det gör vi varje gång vi ligger i hamn för att släppa av och på passagerare och last. Det räcker med sju minuter för att ladda 1000 kWh, som är förbrukningen för en enkel överfart. En stor robot kopplar automatiskt upp batterierna till laddningsstationen. Om systemet av någon anledning inte skulle fungera får vi gripa in manuellt.

Har din arbetsmiljö förändrats med bytet till eldrift?

– Ooo, ja! Tidigare var det väldigt bullrigt i maskinrummet och mycket vibrationer. Nu går färjorna nästan ljudlöst och stilla. Vi kollegor kan prata utan att behöva skrika eller riskera att missa information när något snabbt behöver åtgärdas. Det här är framtiden, alla inom sjöfarten behöver jobba för mindre utsläpp och för att bli klimatneutrala.

Oscar Rockström

Ålder: 30 år
Bor: Åkarp
Yrke: Förste motorman
Arbetsplats: Färjan Aurora, rederiet Forsea
Arbetstider: Jobbar i skift med 10-11 timmars pass/dygn i sju dagar i sträck. Upplägget är 1-1-1: en vecka dagjobb, en ledig vecka, en vecka nattjobb. Färjorna kör dygnet runt, året om.

Fartyg ger lika stora utsläpp som flyget

Sjöfarten står för stora utsläpp av växthusgaser, framför allt utrikes sjöfart. I EU står sjöfarten för lika mycket utsläpp som flyget.

Passagerarfärjor har högre utsläpp än lastfartyg. Fartygen är så tunga att förhållandevis mycket energi går åt att transportera människor. Lastfartyg är mer energieffektivt, då de transporterar många mer ton last än passagerarfärjor.

Flera initiativ har tagits för att minska utsläppen inom sjöfarten. Förutom elfärjor har fartyg fått landelanslutning i vissa hamnar för att slippa stå på tomgång. Andra jobbar för att minska bränslekonsumtionen.

Källa: Naturvårdsverket, Konsumentverket, Europaparlamentet