Inom sjöfarten har facket inte förtur till att välja skyddsombud. Infrastrukturministern vill nu införa regionala skyddsombud för att skapa bättre och tryggare arbetsmiljö. 

– Det är svårt för en liten besättning att stå upp mot en arbetsgivare. Många som börjat har faktiskt slutat på grund av brister i arbetsledning och arbetsmiljö. Säkerheten måste förbättras. Det måste vara tryggt och attraktivt att jobba till sjöss, säger Tomas Eneroth (S).

Företräder medlemmarna

Ministern har nu gett Transportstyrelsen i uppgift att utreda hur regionala skyddsombud kan införas.

Tomas Eneroth
Tomas Eneroth (S) vill sätta stopp för arbetsgivarnas valmöjlighet.

– Jag har själv en facklig bakgrund och har varit huvudskyddsombud. Jag kände att det var en styrka att vara medlemmarnas företrädare gentemot arbetsgivaren i skyddsfrågor, att jag inte var utsedd av arbetsgivaren. 

Seko sjöfolk för lagändring

Seko Sjöfolk, som har omkring 5 000 fackligt ansluta medlemmar på bland annat TT-Lines, Stena Line, Eckerö, Birka, Viking och Wallenius, har drivit frågan länge.  

Det har också Sekomedlemmen och socialdemokraten Kadir Kasirga. Han lade fram ett förslag i riskdagen 2019 som liknar Eneroths. 

Regionala skyddsombud – det här handlar det om 

Redan på 1930-talet krävde LO, Landsorganisationen i Sverige, att skyddsombud var kopplade till fackliga organisationer. 
 
1974 fick svenska fack förtur att välja skyddsombud enligt arbetsmiljölagen. 1990 dessutom ensamrätt att utse regionala skyddsombud. Men enbart på land, och inte till sjöss där skyddsombud utses av ombordanställda, enligt fartygssäkerhetslagen
 
Seko Sjöfolk menar att detta ”bäddar både för godtyckliga utnämningar och partiska skyddsombud” och att en person ”som inte är ansluten till facket får svårt att utföra förtroendeuppdraget som skyddsombud.” 
 
Infrastrukturdepartementets nya förslag innebär att regionala skyddsombud utses utanför kretsen av arbetstagare på arbetsstället. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 februari 2023. 

Källa: Regeringen, Sjömannen.