Vart är Sverige på väg? Det känns som att vi varje dag matas med den grova brottsligheten.

Nya skjutningar, nya sprängningar, nya rymningar från fängelser och ungdomshem. Överfulla anstalter och häkten.

Vi slår på nyheterna och får ta del av tragiska öden med oskyldiga offer för det ökande våldet i vårt samhälle. Vart är Sverige på väg frågar jag mig gång på gång?

Kriminalvården skriker efter fler platser. Enligt beräkningar från Regeringskansliet kan Sverige behöva hela 18 000 fängelseplatser. Det är tre gånger så mycket som för tio år sedan. Och Kriminalvårdens anställda skriker efter personal. En omöjlig ekvation kan det verka.

Stora utmaningar på Sis-hemmen

Även ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse, Sis, har stora utmaningar.

Vi har intervjuat Alexander som menar att de gängkriminella ungdomarna styr avdelningar inom Sis på grund av bristen på personal och anställda med rätt kompetens.

När jag blippar in på jobbet så vet jag inte om jag kommer ut levandes i slutet av dagen.

”När jag blippar in på jobbet så vet jag inte om jag kommer ut levandes i slutet av dagen”, säger han.

I maj gick Sis upp i stabsläge för att minska riskerna för rymningar. Sedan dess har det skett ytterligare 70 rymningar från ungdomshemmen och i oktober var 13 pojkar och fyra flickor fortfarande på rymmen.

Fler väpnade fritagningar

Myndighetens statistik visar dock att antalet rymningar från ungdomshem har minskat rejält de senaste åren. Men både Seko Sis och personal säger också att väpnade fritagningar har ökat rejält och att de blivit grövre.

”Det har skett ett skifte. Vi ser att de här fritagningarna oftast är av personer som har kopplingar till gängkriminalitet eller större brottsliga nätverk”, säger Sekos ordförande inom Sis, Frida Strandberg Landin.

Vi kan krasst konstatera att skjutvapenvåldet bland unga är något nytt som dykt upp under senare år. Att våldet har blivit grövre och dödligare och att våldsvågen i Sverige har skördat många dödsoffer. 

Vi skulle kunna vända den negativa trenden genom att ge de anställda nya befogenheter, öka tryggheten och säkerheten och genom att ny lagstiftning träder i kraft så snart som möjligt.