Fackliga utbildningar måste förbättras, menar arbetsmiljöinspektören Jenny Bengtsson. För att öka kunskapen om centrala kollektivavtal och de lokala avtalen.

– Det här är sådant som man i dag måste läsa sig till själv. Och det kan väl gå bra. Men om man arbetar in det i ett studieprogram från början får man en mer effektiv facklig kamp, säger hon.

Hur ser behovet ut i dag?

– En facklig bana börjar med utbildningar. Utifrån min erfarenhet så handlar de knappt alls om ens egna villkor. Om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare handlar det sällan om arbetarrörelsens historia, vilka politiska frågor Seko driver, eller lagstiftning. Det man hamnar i är förhandlingsordningen enligt det kollektivavtal som gäller, och vilka villkor som gäller i avtalet.

Tog strid för motionen

Ändå var Sekos förbundsstyrelse emot att utreda möjligheten till lokalt anpassad studieinsats för nya förtroendevalda. Frågan togs upp på förbundets kongress. Men flera tog strid för motionen, som efter en lång debatt klubbades igenom.

– Att man centralt inte kan ansvara för skapandet och utförandet av en utbildning som bottnar i lokal förhandling är förståeligt. Men att säga nej till att utreda förutsättningarna för att utforma en utbildning som är efterfrågad och kanske helt nödvändig – det är fel och det var därför vi tog strid för motionen, säger Ida Lindouf, studieansvarig i region Seko Mellannorrland.

”Vad har jag rätt att förhandla om?”

Hon håller i grundutbildning för förtroendevalda och får ofta frågor, som hon inte kan ge svar på under kursen.

– Det handlar om vem man ska man vända sig till med olika frågor, vad det står i ens avtal, vad man har rätt att förhandla om, när kontaktar man en ombudsman? 

– Det behövs mer kunskap om vilka nivåer man förhandlar på, vem som förhandlar var, om det finns samverkansavtal eller inte, och var förhandlingsmandaten ligger.

Ida Lindouf, som även är ledamot i Seko Posten, hoppas nu att det kan bli ordning och reda i förhandlingsarbetet och att fackligt aktiva kan ge varandra tips över avtalsområden.

– Det känns bra att vi drar åt samma håll i förbundet och att vi nu kollar lite mer på den här typen av utbildningar.