En arbetsolycka har orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse. Exempel: du ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.

Tänk på att det kan ta lång tid innan arbetssjukdomar visar sig och att det därför ibland kan vara svårt att se sambandet mellan sjukdomen och arbetsmiljön.

Läs mer: Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från arbetsskadeförsäkringen måste den vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas i ILO-förteckningen över arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

Källa: AFA försäkring

Om du skulle råka ut för en olycka på jobbet eller blir sjuk av din arbetsmiljö ska du inte behöva stå för några kostnader själv, eller drabbas av minskade inkomster. Men se till att anmäla och dokumentera skadan eller sjukdomen om du misstänker att den beror på din nuvarande eller tidigare arbetsmiljö.

Det här ska du tänka på:

  • Anmäl olyckan eller sjukdomen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är sedan skyldig att anmäla till Försäkringskassan.
  • Sök läkare så snart som möjligt för att dokumentera skadan eller sjukdomen och sambandet med ditt arbete.
  • Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller det regionala skyddsombudet.
  • Kontakta din fackliga klubb, bransch eller region.
  • Anmäl till AFA försäkring för att få ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada).
  • Dokumentera allt som har med skadan eller sjukdomen att göra. Spara kvitton på alla utgifter du haft i samband med denna och alla handlingar och intyg som du skickar till Försäkringskassan och AFA försäkring.
  • Ansök om livränta hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga blir nedsatt mer än ett år. Om du tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp ska du även ansöka om utfyllnad från AFA försäkring.