Seko har ett hundratal medlemmar som arbetar för Samhall, inom exempelvis Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen.

Nu har Seko och övriga LO-förbund som organiserar Samhallanställda har lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen Fremia, där Samhall är medlem.

Så stor löneökning kräver Seko

Facken kräver löneökningar i nivå med märket och LO-samordningen.

Det innebär 4,4 procents löneökningar, och som lägst löneökningar på 1192 kronor för heltidsanställda.

LO-förbunden kräver också att lägstalönerna höjs med motsvarande nivå eller med 1371 kronor. Grundlönen på Samhall är i dag 22 892 kronor.

Vill se nytt lönesystem

Dessutom kräver facken att ett nytt lönesystem införs på Samhall, som ska ersätta det system som finns i dag med fyra olika arbetsuppgiftstillägg. Under förra avtalsperioden skulle en arbetsgrupp arbeta fram ett nytt lönesystem, men förhandlingarna havererade. 

Facken kräver också att arbetsmiljöarbetet på Samhall ska regleras i ett särskilt arbetsmiljöavtal.

LO kräver även att pensionsåldern på Samhall höjs permanent från 65 till 66 år. Detta eftersom det från 1 januari 2023 inte går att få ut garantipension eller bostadsbidrag förrän man fyllt 66 år.

En annan version av artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Sekotidningen och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.

Sekos avtal för anställda på Samhall

De LO-förbund som organiserar anställda på Samhall och står bakom avtalskraven är Fastighets, IF Metall, Kommunal, GS, Transport, Handels, HRF och Seko. Samhall tillhör arbetsgivarorganisationen Fremia.

Kollektivavtalet berör cirka 24 000 arbetare. Ett hundratal är medlemmar i Seko.

Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 1 oktober 2023.