Det finns ett missnöje bland flygtekniker kring den låga lönen. En del överväger att sluta på grund av detta. En del har redan sagt upp sig. Hur ser du på det?

–Det är såklart tråkigt, och det är ju som du säger, säger Mats-Uno Runeson, chef för stödavdelningen på Flygstaben.

Han säger att Flygvapnet tar missnöjet bland flygteknikerna på allvar. Ett arbete pågår för att se över bland annat löner, förmåner, villkor och utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren. Detta bland annat enligt överbefälhavarens dagorder från augusti 2022.

– I den dagordern meddelar ÖB att vi behöver ta hand om personalområdet ur flera perspektiv. Inte minst i samband med Nato-anslutningen, säger Mats-Uno Runeson.

Sticker i ögonen

Stridspiloterna har fått höjda löner efter deras missnöje och vädjan till ÖB 2022. Det sticker i ögonen på flygtekniker som också vill ha höjda löner. Hur ser du på det?
 
– Det kan jag förstå. Flygvapnet möter det genom det partsammansatta arbete som nu pågår inom personalområdet.

Flygtekniker på helikopterflottiljen får mer i lön än de på flygvapnet, stämmer det?

– Olika förband inom Försvarsmakten har viss frihet att skapa sina egna lönemålbilder. 

Är lönerna högre för att konkurrera mot Saab till exempel?

– Jag vill inte ge mig in i det och vad de har för lokala argument just vid helikopterflottiljen. Men helikopterflottiljen har ansett att det varit möjligt att ha högre löner.

Seko varnar för osund konkurrens

Seko menar att det skapar en osund konkurrens mellan förbanden om lönerna ser olika ut för samma jobb. Vad säger du om det?

– Jag kan förstå tanken. Vi hoppas få en bättre bild över lönerna och försöka närma oss varandra på ett bättre sätt, så att vi inte skapar den här obalansen.

Hur ser du på att privata företag inom försvarsindustrin kan locka till sig kompetent personal genom att erbjuda högre löner? 

– Det här problemet varierar. Vi är tätt sammanflätade med försvarsindustrin, och är partners snarare än konkurrenter.

– Försvarsmakten, som myndighet i staten, får inte ha en löneledande roll. Därför har vi svårt att konkurrera med löner. I stället försöker vi komplettera lönen med andra villkor och förmåner.