Gräsrotsarbetet ses som den viktigaste anledningen till att förbundet under det senaste året fått över 250 nya medlemmar i energisektorn.

– Att vi lyckats öka vårt medlemsantal i branschen så här mycket ska vi vara stolta över. Nu har vi vind i seglen och sol i ansiktet, säger Nick Fortgens, centralt ansvarig ombudsman för energisektorn på Seko.

De nya medlemmarna jobbar framför allt i kommunala och privata bolag som drifttekniker, linjemontörer och elmontörer. Även solcells- eller vindkraftsteknikerna har ökat i medlemsantal.

Blev en stark inspiration

En annan anledning till medlemsökningen som Nick Fortgens ser är energidagarna som Seko arrangerade för drygt två år sedan.

Porträtt på Nick Fortgens.
Nick Fortgens.

Då träffades över hundra personer, förtroendevalda och anställda ombudsmän från hela landet för att diskutera utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen och de nya branscher som kommit in på arbetsmarknaden. 

– Det är lite av en skiljepunkt innan och efter energidagarna. Vi hade visserligen en medlemsökning redan innan, men efter dessa dagar såg vi ett tydligt ökat antal inträden. Dagarna blev en stark inspiration till både ombudsmännen och klubbar.  

Ser ihållande tillväxt

Nick Fortgens passar på att berömma Sekos fackliga förtroendevalda som han anser gjort ett enastående jobb med att rekrytera nya medlemmar. 

Han upplever att det är en starkare känsla av samhörighet i energibranschen idag, som också märks i medlemsrekryteringen. 

– Energibranschen har tidigare inte varit Sekos största tillväxtområde på medlemssidan. Nu ser vi en tydlig förändring, mot en ihållande tillväxt, säger Nick Fortgens. 

Jobbar på snabbare validering

Energibranschen har länge dragits med kompetensförsörjningsproblem. Det beräknas behövas runt 8 000 nya medarbetare de närmsta åren för att klara elektrifieringen av samhället. 

– Det behovet fyller vi inte idag. Det är ett problem som vi i Sverige delar med större delen av Europa.

Seko har presenterat ett antal förslag om hur kompetensbristen kan lösas i ett energiprogram. Det är en rapport som Seko har gjort. 

Tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Sobona och EFA jobbar Seko nu på att lösningar som gör att till exempel utländsk arbetskraft snabbare kan få sina kunskaper validerade.  

Om Sekos medlemmar i energibranschen

Inom avtalsområde energi finns två centrala avtal: 

  • EFA, branschavtal energi och Sobona branschöverenskommelse (BÖK)
  • EFA omfattar medlemmar på E.ON, Vattenfallkoncernerna och Vestas. 

Seko har cirka 2 800 medlemmar på detta avtal. Motpart är energiföretagens arbetsgivarförening, EFA. 

På Sobona Energiavtal finns Sekos medlemmar på kommunala energibolag. Där har Seko cirka 2 500 medlemmar. Motpart är Sobona. 

Totalt antal medlemmar på avtalsområdet är över 5 000.  

Konkurrens om solcellsmontörerna

De gamla yrkesrollerna förändras och nya har kommit till. Därför beslutade LO:s kongress att organisationsutredningen behöver uppdateras. 

Ansvarsfördelningen för avtals- och organisationsrätten mellan LO:s förbund ska utvecklas.

Bland annat finns ett förslag om hur den växande gruppen solcellsmontörer ska organiseras

Diskussioner om var gränsdragningarna ska gå har förts med företrädare från de olika branscherna, bland annat Seko och Elektrikerförbundet, som båda har medlemmar i solcellsbranschen och vindkraften. 

Utredningen om LO:s organisationsplan 2024 har skickats ut till LO-förbunden. De har nu möjlighet att skriva motioner om den. LO-kongressen, som arrangeras i maj nästa år, kommer att behandla planen. 

Fotnot: Tidningen Elektrikern har skrivit mer om hur solcellsmontörerna ska organiseras i framtiden, läs deras artikel här.