Inom Polisen finns det fyra fackförbund, Polisförbundet, ST, Seko och Saco-S.

Förra året lade arbetsgivaren fram ett nytt avtal som kraftigt minskar den fackliga tiden. Polisförbundet skrev på, men Seko, Saco-S och ST vägrade.

Men nyligen gick ST med på att skriva på avtalet. Enligt tidningen Publikt ska dialogen ha förbättrats mellan fackförbundet och Polisen. Det är en av orsakerna till att det blev ett avtal till slut.

Seko Polisen, som har drygt 1 600 medlemmar, är fortsatt emot det nya avtalet. Klubbordförande Karna Tillheden beskriver förhållandet till arbetsgivarparten som hemsk.

Polisen ger inte förtroendevalda facklig tid. När de väl kallas till fackliga möten med arbetsgivaren vägrar arbetsgivaren att ersätta representanterna för förlorad arbetsinkomst, berättar Karna Tillheden. 

Tvister mellan Seko och Polisen

För att ändå kunna arbeta fackligt med lön har Seko behövt tvinga fram det med hjälp av ett så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att den fackliga organisationens uppfattning i frågan går före arbetsgivarens.

Porträttbild på Karna Tillheden.
Karna Tillheden vill inte att den fackliga tiden ska minskas.

Detta har skett 19 gånger sedan det nya avtalet presenterades förra året. Polisen har svarat med att begära skadestånd för varje tillfälle detta har skett.

– Polisen tycker inte att fack ska ha inflytande helt enkelt. Det här tär väldigt mycket på förtroendevalda. Vi har tappat elva engagerade förtroendevalda för att man känner sig utmattad, överbelastad och jagad av arbetsgivaren, säger Karna Tillheden.

Seko-klubbens förhoppning är att få till ett avtal som inte begränsar antalet fackliga tjänster.

– Vi behöver ha tillräckligt många förtroendevalda för att klara av det fackliga uppdraget och möta arbetsgivaren som part. Det är inte mindre arbete vid förhandlingar bara för att vi har färre medlemmar än till exempel Polisförbundet, säger Karna Tillheden.

Polisen: Dialogen pågår

2019 genomfördes en internrevision av fackligt förtroendevaldas villkor inom Polismyndigheten. Arbetsgivaren drog slutsatsen att det var för många förtroendevalda i relation till antalet medlemmar.

Marie Håkansson, biträdande förhandlingschef på Polisen, hoppas att man kan komma överens om ett avtal med Seko.

”Dialogen pågår fortfarande och vi har ett möte inbokat”, skriver hon i ett mejlsvar.

Avtalet om facklig tid

  • Det nya avtalet innebär att fackförbundet har rätt till mindre facklig tid.
  • Facklig tid beräknas utifrån antalet medlemmar.
  • För ST innebär det en minskning, från 37 till 22. För Seko Polisens del skulle det bli 7 i stället för 11,5.
  • Förutom ST har även Polisförbundet sagt ja till det nya avtalet. Däremot inte Saco-S och Seko.
  • När Seko tackade nej till det nya avtalet ersattes det per automatik av Förtroendemannaavtalet från 1975, ett centralt kollektivavtal inom staten för fackliga förtroendevalda. Enligt detta ska facklig tid inte överstigas en förtroendevald på heltid per 500 medlemmar. Fackliga tiden kan dock fördelas på flera personer.

Vad är facklig tid?

  • Förtroendemannalagen ger rätt för fackligt förtroendevalda att vara lediga från sina ordinarier arbetsuppgifter, i vissa fall med lön, för att sköta sitt fackliga arbete. Så kallad facklig tid.
  • Det gäller även skyddsombud.
  • Allt fackligt arbete räknas, såsom att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med det fackliga uppdraget att göra. Plus skälig tid för förberedelser inför sådana förhandlingar.
  • Däremot har förtroendevalda inte rätt till ledighet med lön för interna angelägenheter, som kongresser och fackliga möten.
  • Hur mycket ledighet den förtroendevalde har rätt att ta ut är ofta en bedömningsfråga och måste bestämmas efter överläggningar med arbetsgivaren. Det beror bland annat på hur många medlemmar facket har. I vissa fall finns det reglerat i lokala avtal.

Källor: LO och Arbetsgivarverket