–Samtliga arbetsmiljöavtal ska dessutom innehålla krav på en handlingsplan mot sexuella trakasserier, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

I dag finns enstaka arbetsmiljöavtal, bland annat inom sjöfarten. Det kan också finnas skrivningar i branschavtalen om exempelvis företagshälsovård.

”Tufft få med arbetsgivarna”

–Det kan bli tufft att få med sig arbetsgivarna, eftersom de vanligtvis hänvisar till att det redan finns en arbetsmiljölagstiftning och att det inte behövs några särskilda avtal, säger Mats Ekeklint.  

Seko motargument är att den lagstiftning som finns inte är tillräcklig. Det behövs avtal som är anpassade efter de specifika arbetsmiljöproblem i varje bransch.

Seko och 6F: Vi vill skrota industriavtalet

Nyhet

Under hösten och våren kommer branscherna att genomföra avtalskonferenser för att ta reda på vilka övriga krav medlemmar och fackliga företrädare har inför avtalsrörelsen 2020. Till sist avgör förbundsstyrelsen vilka krav Seko ska driva. .

LO-förbunden strävar dessutom efter att driva gemensamma krav, bland annat när det gäller löneökningarnas storlek. Dessa diskussioner har redan börjat och ett första beslut tas på LO:s representantskap i oktober. Lönekraven i siffror bestäms i december.

Låglönesatsning

Sekos ingång i diskussionerna är de krav som 6F-förbunden enats om och som presenterades i ett lönepolitiska program i början av sommaren. Förutom det långsiktiga kravet att bryta industriavtalets dominans när det gäller löneökningarna, kräver Seko en låglönesatsning där brytpunkten är 28 000 kronor per månad. Alla som tjänar under 28 000 skulle då få ett krontalspåslag, resten i procent. En modell som ger mer till de som tjänar minst.

–Något måste hända om vi ska nå LO:s långsiktiga mål 2028 om minskade löneskillnader, säger Mats Ekeklint.

2017 var brytpunkten i LO-samordningen 24 000 kronor, vilket Seko ansåg var för lågt.