Hela världen har drabbats av ett virus, likt en Zombie-film, och ingen vet riktigt när detta kommer att ta slut eller vilken verklighet som väntar på andra sidan dimman!  

Precis som i ”28 dagar senare” måste vi alla se till att ha skydd och trygghet för dagen. Skillnaden på vår värld och filmens värld är att inga zombies vandrar omkring i vårt samhälle– utan människor i utanförskap och hopplöshet.

”Värva, värva, värva”

Vaccinet i vår film heter facket, men varför väljer många unga att inte vaccinera sig? K-G Wanngård är en väletablerad fackpolitisk agitator som ofta inleder sina föreläsningar med att säga ”Så fort någon ska prata om facket så hamnar vi plötsligt 100 år bakåt i tiden!” .

K-G har rätt!  Varför har man fått för sig att huvudfokuset är att prata om historien – hur allt en gång i tiden gick till?

Det känns lika logiskt som om vi i möte med nya människor, skulle börja prata om Eva och Adam eller Big bang, beroende på vad man tror på.

Ett annat fokus facket har högt på sin dagordning är att värva. ”Ju fler vi är desto starkare är vi”, så värva, värva, värva!   Vilket i sig är sant men facket säljer medlemskap utan att vara någon vidare försäljare, och jobbar likt de telefonförsäljare med provision, man klickar bort när de ringer eller inte har tid att prata med.

Säljer man ett medlemskap med fokus på trygghet i tuffa tider så får man räkna med att medlemmar kommer och gå

Fackets medlemsantal under covid-19 är högt jämfört med före pandemin. Anslutningsgraden brukar nämligen öka i kristider – för att sedan sjunka när tillvaron blivit mer stabil. Varför? Jo, för att alla vill ha trygghet och klara sig ekonomiskt. Säljer man ett medlemskap med fokus på trygghet i tuffa tider så får man räkna med att medlemmar kommer och går.

”Hur sexigt är det egentligen med mötesformalia, torra bullkanter och 1900-talsstruktur?” Corona-pandemin och dess zombievärld har tvingat Sverige och arbetarrörelsen en att bli digitala – något man egentligen borde ha blivit för länge sedan – redan under 1900-talets slut!

”Intresset att förändra finns där”

All heder åt svensk fika och vikten av alla mötesformalia, men nu har man verkligen chansen att gå från bryggkaffe och kanellängd i tråkiga mötesrum, fulla med gubbar på väggarna och med tråkig dagordning på det blanka träbordet! Att sedan fackföreningsrörelsens begynnelse ha kört med ”traditionell fika” och dagordningar med samma frågor år ut och år in, på kvällstid i något formellt inrett rum som luktar fukt är inte superinspirerande.

Det traditionella och osexiga har för tillfället luckrats upp och man har all chans att inkludera arbetsmarknadens fyra yngsta generationer, som hunnit etablera sig på arbetsmarknaden medan tankesättet stått still i dåtiden. För intresset av att förändra och förbättra finns där och kanske till och med mer än hos de äldre generationerna – om inte annat så på ett bredare och mer involverande sätt.

Men för att dagens småbarnsföräldrar, unga-vuxna och ungdomar skall ta större plats inom Facket måste mötesstrukturen moderniseras och dagordningen fyllas med relevans och utvecklande mål.

Cassandra Solback är författare, skribent, föreläsare och kreatör.