1970 bildades Statsanställdas Förbund. Då för att arbeta för medlemmarnas bästa i arbetslivet och samhället.

De från början åtta förbundens medlemmar var de som i sin vardag var allra mest beroende av politiska beslut.

Avkastningskrav, pensioner, statliga förmåner, löner, politiska beslut om myndigheterna med mera, stod på dagordningen.

Sekos medlemmar mitt i politiken

Nu heter fackförbundet Seko, efter att ha bytt namn 1995. Detta på grund av att verksamhet avreglerats, sålts ut och bolagiserats.

När saker behöver beslutas, varför då inte fråga de som sitter inne med kunskap om verksamheten?

Men trots den fundamentala nya verkligheten Sekos medlemmar befinner sig i, har ingenting ändrats.

Vi är fortfarande ett av de förbund vars medlemmar påverkas av politiska beslut.

Varför inte lyssna på experterna?

I dag är gängkriminalitet högsta mode. S-regeringen lade över 40 förslag på straffskärpningar under sina åtta år vid makten – pressade av högern.

Ingen lyssnade på Sekos medlemmar om vad som fungerar. Nu när vi ser hur många straff som döms ut, hur många som sitter häktade, hur många transporter som behövs av kriminella, hur många unga som stuvas in i överfulla institutioner.

Ingen har frågat de som jobbar där hur lösningen ser ut.

Kan ge rätt förutsättningar

Lösningen för Tidö-gänget är som det nu ser ut att utöka antalet platser med upp till tre gånger.

Den riktiga lösningen måste ändå vara att de som kommer ut från ett fängelse eller institution har fått sitt straff.

De anställda har tillsammans med ledningen sett till att den straffade kommer tillbaka som en god samhällsmedborgare. Rustad med kompetens för ett liv utan kriminalitet.

Samhället behöver oss

Sekos medlemmar finns på haven, på flygplatsen, Posten, järnvägen, Kriminalvården, rättsväsendet, telebranschen, vägbyggen, tunnelbanan med mera.

När saker behöver beslutas, varför då inte fråga de som sitter inne med kunskap om verksamheten?

Aldrig har Sekos medlemmar varit så beroende av politiska beslut i sin vardag och i sitt arbete. Men aldrig har samhället och arbetslivet varit så beroende av de kunskaper som Sekos medlemmar besitter.