Arriva har i dagarna kallat upp Pågatågens huvudskyddsombud Ola Brunnström till sitt kontor och erbjudit honom 24 månadslöner för att lämna sitt arbete. Detta för att han har berättat för medlemmarna hur det nya avtalet fungerar.

Vi som jobbar i tunnelbanan ser med fasa på hur Arriva beter sig. Dom kränker djupt föreningsfriheten i det här landet och är inte ett företag som vi vill ha i branschen. Såna metoder hör inte hemma i den moderna svenska arbetsmarknaden, Arriva borde skämmas för sitt beteende!

ta avstånd från Arrivas övergrepp mot föreningsfriheten

Vi uppmanar alla företag och då främst vår arbetsgivare MTR att bevisa att de är seriösa aktören inom branschen och ta avstånd från Arrivas övergrepp mot föreningsfriheten och sätta press på dem via tågföretagen att sluta med det här beteendet. Det är inte nyttigt för branschen att ha ett sådant företag som härjar runt på det här sättet och förstör klimatet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom spårtrafiken.

Vi uppmanar alla andra arbetare i landet att ställa sig bakom Ola, han är en god kamrat och den man som är en stor del av äran att vi inte fick in hyvling i vår bransch. Ola får nu ta smällen för att Arriva försökte att lönedumpa lokalt och han hjälpte till att hindra det genom att få in den unika lösningen att lyfta in ett lokalt avtal i det centrala. Det hjälpte massa medlemmar att få en mycket mer i lönekuvertet. Ola är en modern arbetarhjälte och förtjänar ert stöd!

Tunnelbaneklubben står bakom Ola

Till politikerna från samtliga partier, främst i region Skåne, skickar vi en uppmaning att sätta press på Arriva att ta ifrån dem avtalet på Pågatågen om de inte skärper sig. Vi behöver ha en sund miljö inom spårtrafiken, framför allt nu när vi är mitt inne i en pandemi.

Utan oss kan inte sjukvårdspersonalen ta sig till sjukhusen och samhället fallerar. I det läget kan vi inte ha ett företag som om och om igen provocerar sina arbetare. Snart står vi inte ut längre! Vi som jobbat inom spårtrafiken har tagit ett stort ansvar under pandemin och sett till att samhället rör på sig, snart är vårt tålamod över. Ge oss lite uppbackning och hjälp Ola!

Tunnelbaneklubben står bakom Ola och kommer hjälpa till med alla de medel vi har om han behöver oss!

En för alla, alla för en!

Styrelsen för Seko klubb 111 genom Jannis Konstantis, ordförande