Efter åtta år i telekombranschen och sju år som ombudsman för entreprenadbranscherna på Seko har jag sett mycket smuts i arbetslivet. Ofta kopplat till arbetskraftsinvandring.

Socialdemokraterna har jobbat länge för att styra upp detta och äntligen har vi fått med oss en majoritet i riksdagen.

Utländska arbetare utnyttjas

Arbetare från Ukraina har visat mig lönespecifikationer med en helt annan lön än den som stod på anställningserbjudandet när arbetstillståndet utfärdades.

Han skulle avsluta deras anställningar och få dem utvisade.

Alexander Ojanne (S)

Jag har träffat syriska arbetare där allt såg bra ut på pappret. Sedan kröp det fram att de tvingades betala tillbaka 10 000 kronor i månaden av sina skattade pengar i ett kuvert till han som ägde företaget.

Annars skulle han avsluta deras anställningar och få dem utvisade.

Jobb som kan tas av arbetslösa

Jag har många fler liknande historier. Jag har också mött massor av importerad arbetskraft som gör lågkvalificerade arbetsuppgifter som arbetslösa i Sverige skulle klara i stället.

Det leder både till ökad arbetslöshet och lönedumpning.

Högerregeringens avreglering av arbetskraftsinvandringen 2008 har lett till ett omfattande inflöde av utländsk arbetskraft.

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten.

Alexander Ojanne (S)

Syftet var tydligt. Dåvarande finansminister Anders Borg uttalade vid flera gånger stolthet av att ha ökat arbetskraftsutbudet och för att ha satt press på reservationslönerna.

Det vill säga den lägsta möjliga lön vi kan tänka oss att arbeta för.

Mycket arbetskraftsinvandring

Avregleringen lämnade Sverige – som ett av få länder i omvärlden – utan kontroll över arbetskraftsinvandringen.

Sedan 2008 har arbetslösheten ökat för utrikes födda med över 7,5 procentenheter. Merparten utgörs av personer som kommit hit på flykt.

Under samma period har över 215 000 arbetstillstånd beviljats för arbetskraftsinvandring. Över 60 procent av arbetstillstånden har omfattat yrken där det inte råder brist på arbetskraft eller jobb utan krav på högre utbildning.

Det vill säga arbeten som skulle kunnat gå till arbetslösa eller personer som fått asyl i Sverige.

Nya krav

Den socialdemokratiska regeringen ser problemen och gör vad som krävs. Därför gäller sedan 1 juni nya regler med krav på bindande anställningsavtal och försörjningskrav för anhöriginvandring vid arbetskraftsinvandring.

Vi skärper kontrollerna på arbetstillstånd.

Alexander Ojanne (S)

Vi skärper kontrollerna av de arbetstillstånd som beviljas. Vi ska ha en objektiv prövning av arbetsmarknadens behov.

Därför går vi vidare i arbetet med att införa en arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring.

Segregationen ska brytas

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten. Vi ska se till att fler utrikes födda kommer i arbete samt att löner och villkor inte dumpas i Sekos eller något annat förbunds branscher.

Därför ska vi ta tillbaka kontrollen över arbetskraftsinvandringen.