Vi har ett problem i samhället och det är att arbetare går till jobbet även när de är sjuka. Det gör vi för att vi inte har råd att vara hemma.

Problemet var stort redan innan coronapandemin. Men med pandemin tydliggjordes det att politikerna kände till problemet, men var måttligt intresserade av att göra något åt det.

Den kortsiktiga vinsten som arbetsgivarna ser i att vi är kvar på jobbet när vi är sjuka, verkar skymma sikten för den långsiktiga förlust som blir följden av att hela arbetslaget snart är smittade.

Arbetare misstänkliggörs

Karensdagen, som gör att vi blir utan lön första dagen när vi är sjuka, är ett illa dolt sätt att misstänkliggöra arbetare. Vi är fuskare och fifflare.

Vi i samhället som inte kan arbeta hemifrån straffas ytterligare med att få avdrag på lön när vi blir sjuka. 

Arbetarkollektivets solidaritet och omsorg om varandra blir dyrköpt om man tar sitt ansvar och inte vill smitta sina arbetskamrater

Antingen tror arbetsgivarna att vi är lata, eller så har de inga problem med att räkna med lite svinn. Framför allt är det vinstintresset av vårt arbete som får dem att vilja se oss arbeta när vi är sjuka.

Detta straff tog politikerna unisont bort när de ville få stopp på pandemin.

Efter det har sjukfrånvaron varit hög därför att vi som samhälle gemensamt har tagit ansvar för att försöka stoppa en hejdlös spridning av coronaviruset, och med det hindra att fler människor dör. För att människor har uppmanats att stanna hemma om de är sjuka och jobba hemifrån om de kan.

Cynisk syn på arbetares sjukfrånvaro

Politikerna visade att karensdagen går att få bort när frågan ställs på sin spets. Men med det avslöjades också deras cyniska syn på arbetares sjukfrånvaro. Som fusk eller som om vi överdriver sjukdom.

Den synen på arbetare gör att arbetarkollektivets solidaritet och omsorg om varandra blir dyrköpt om man tar sitt ansvar och inte vill smitta sina arbetskamrater.

Karensavdraget måste avskaffas

Därför är det hög tid för politiker i alla läger att tänka om. Inte minst våra politiker från arbetarrörelsen.

Det var kanske just för att Socialdemokraterna sitter vid makten nu som det faktiskt var möjligt att ta bort karensen, men reformen borde nu bli permanent. Den som är sjuk ska stanna hemma.

Då måste karensavdraget avskaffas helt och hållet. För hemma ska man fortsatt stanna om man är sjuk, oavsett om det råder pandemi eller inte.


Alexander Petersson
Seko Stockholms ungdomskommitté