Möjligheten att söka ersättning för karensavdraget, som ersatte karensdagen 2019, och slippa läkarintyg de första två veckorna ska nu gälla året ut istället för att löpa ut sista september. Det föreslår regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet.

LO välkomnar förslaget men vill egentligen att karensavdraget tas bort för gott. Det behövs för att minska ojämlikheten, motverka smittspridningen och förbättra folkhälsan, enligt Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO.

Karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag. I stället för hela inkomsten den första sjukdagen görs ett löneavdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.

Regeringen har hittills sagt att de tillfälliga förbättringarna av sjukförsäkringen ska återställas när krisen är över.

Kjell Rautio är kritisk till att regeringen hellre ”sänker skatter” – något som regeringen aviserat inför höstbudgeten – än gör långsiktiga förbättringar i sjukförsäkringen. Han lyfter särskilt fram att Sverige är det enda landet i Norden som har en karens vid sjukskrivning.

–Vi ska alltså, som det ser ut nu, från och med årsskiftet återinföra karensavdraget. Det innebär ett stort ekonomiskt avbräck om man har en låg lön, säger Kjell Rautio.

En annan allvarlig effekt av karensavdraget är ökad sjuknärvaro, det vill säga man går till jobbet fast man borde vara sjukskriven.

–Är man sjuknärvarande påverkas hälsan negativt, både för individen och samhället. Dagens sjuknärvaro riskerar att bli framtidens sjukfrånvaro, säger han.

Det här gäller för sjuka

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att de coronarelaterade förändringarna i sjukförsäkringen ska förlängas från 30 september och istället gälla året ut.

Karensavdraget. Arbetsgivaren gör ett avdrag för första sjukdagen, som tidigare. Skillnaden är att den sjuke kan söka ersättning för avdraget från Försäkringskassan – i efterskott. Ersättningen utgörs av ett schablonbelopp på 804 kronor.

Läkarintyg. Sedan i våras och året ut finns inga krav på läkarintyg de första 14 sjukdagarna. Först från och med dag 15 behövs ett läkarintyg för att få sjukpenning.

Egenföretagare. Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag.

Tillfällig föräldrapenning. Det finns möjlighet till tillfällig föräldrapenning om skolor stängs.

Under coronakrisen har även a-kassan förändrats med höjda ersättningar och lättnader både när det gäller hur länge man ska ha varit medlem och hur mycket man ska arbeta för att få rätt till ersättning.

Även de något som facket välkomnat. Men som regeringen sagt ska återgå till de gamla nivåerna efter krisen.

LO tycker tvärtom att a-kassan behöver höjas ytterligare. Det räcker inte med en högsta dagpenning på 1200 kronor. LO vill att taket höjs till 1385 kronor per dag för de som får inkomstbaserad ersättning.

–Det skulle säkra försäkringen legitimitet hos alla grupper, det vill säga att även de som tjänar bra är beredda att vara med och betala till den, säger Niklas Blomqvist, LO-utredare.

–Och det skulle ge den trygghet som behövs för den som blivit arbetslös, säger han. Vi når också LO:s mål att 70 procent av löntagarna får 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet.

Även grundersättningen bör höjas, enligt LO, men inte lika mycket som den inkomstbaserade ersättningen. LO föreslår att högsta dagpenning för en som inte varit medlem i a-kassan bör vara 485 kronor. Den tillfälligt höjda ersättningen under coronakrisen är 510 kronor.

–Vi vill hellre göra det lättare att få ersättning för den som arbetar olika typer av deltid. Det gör man genom att ändra i arbetsvillkoret, enligt Niklas Blomqvist.

Arbetsvillkoret bör andras så att det räcker att ha arbetat 40 timmar per månad för att vara berättigad till inkomstbaserad ersättning, menar LO.

Det här gäller för arbetslösa

För att mildra effekterna av coronakrisen har regeringen och samarbetspartierna tillfälligt ändrat reglerna för a-kassan. De gäller året ut eller till 3 januari 2021.

Inkomstrelaterad ersättning. Taket är höjt de första 200 dagarna.
Högsta belopp före skatt, dag 1 till 100 är 1200 kronor per dag.
Högsta belopp före skatt, dag 101 till 200 är 1000 kronor per dag

• För att få inkomstrelaterad ersättning krävs att den arbetslöse uppfyller både medlemsvillkoret och arbetsvillkoret.

Medlemsvillkoret. Den arbetslöse ska ha varit medlem i en a-kassa i tre månader.

Arbetsvillkoret. Den arbetslöse ska ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Grundersättning. Den som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret får grundersättning. Även det beloppet har tillfälligt höjts till 510 kronor. Lägsta beloppet i grundersättningen är 255 kronor, och gäller den som deltidsarbetat.

Karens. Den som blir arbetslös får ersättning från första dagen. Normalt är det sex dagars karenstid för den som blir uppsagd. Längre för den som säger upp sig själv.

Idag är a-kassan en frivillig försäkring och många står utanför. LO säger nej till en obligatorisk allmän försäkring som omfattar alla. Varför?

–Ett obligatorium löser inte de grundläggande problemen som handlar om att allt för få arbetslösa har rätt till ersättning. Oavsett vem som förvaltar systemet måste kvalifikationskraven förändras, säger Kjell Rautio.

Han menar att den svenska a-kassemodellen med frivilligt medlemskap och fackligt skötta a-kassor leder till att fler går med i facket, vilket i sin tur skapar ordning och reda på arbetsmarknaden.

Även Niklas Blomqvist anser att dagens modell med frivillighet och i huvudsak fackliga a-kassor fungerar bra.

–Tanken med arbetslöshetsförsäkringen är att den ska omfatta de som arbetat och att det ska finnas kvalifikationskrav. Det är svårt att få in i en obligatorisk försäkring. Det som spelar roll är hur kraven är utformade och hur hög ersättningen är. Inte hur försäkringen är organiserad.