Får jag kritisera chefen på Facebook?

Alla anställda är bundna av lojalitetsplikten. Den innebär att man inte får skada sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten gäller både på arbetstid och på fritiden.  

Är det skillnad på om jag jobbar inom stat, kommuner eller regioner jämfört med privat bolag?

Ja. Är du offentliganställd har du en grundlagsskyddad frihet att uttrycka dina åsikter om staten, kommunen och regionen och hur verksamheten bedrivs. Den friheten går före lojalitetsplikten och gäller så länge du inte bryter mot sekretess och tystnadsplikt. Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem det är som har uttalat sig. För anställda i privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad infördes 2017 motsvarande rätt som för offentligt anställda att lämna uppgifter. 

Men om jag är anställd i privat sektor då?

Då har du inte samma yttrandefrihet som offentligt anställda. Men du har rätt att framföra kritik. För att kritikrätten inte ska bryta mot lojalitetsplikten ska du i första hand vända sig internt i företaget och försöka lösa missförhållandena. Dina påståenden måste vara korrekta och syftet med att framföra dem ska vara att komma till rätta med problemen. För att larma externt direkt, utan att först ha gjort det internt, krävs allvarliga missförhållanden.  

Vad gäller om jag jobbar på statliga bolag, som Postnord eller Green Cargo?

Då gäller samma sak som för privata bolag. Det är ingen skillnad. Yttrandefriheten ger inte dig som anställd rätten att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

Vad räknas som illojalitet?

Det kan vara att prata skit om din arbetsgivare och sprida lögner. Det kan också vara om du själv har en verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivares eller om du medverkar i sådan verksamhet.  

Kan jag få sparken om jag bryter mot lojalitetsplikten?

Ja. Du riskerar att bli uppsagd eller avskedad och bli skyldig att betala skadestånd till din arbetsgivare.

Är det skillnad på att skriva på Facebook och att vara med och uttala sig om jobbet i en tidning?

I en tidning finns en redaktör som granskat innehållet. Oftast är den anställde inte heller den enda som medverkar i artikeln. Det ger ett visst skydd till den anställda att det inte bara är lösa påståenden som på sociala medier. Många arbetsgivare skulle ha svårt att säga upp någon för att den medverkat i en tidningsartikel, jämfört med om hen uttalar sig på olika sätt i på sociala medier.

Gäller samma regler om jag är förtroendevald?

Som facklig representant får dina uttalanden en helt annan legitimitet. Du representerar inte bara din arbetsgivare på sociala medier utan också din fackförening. Förtroendeuppdraget ger dig mer frihet och skydd, men också större ansvar att inte säga något som du inte har backning för.

Bloggande polis fick jobbet tillbaka

2010 avskedades en polis i södra Sverige efter att han på en privat blogg skrivit uppdiktade historier om den fiktive radiobilspolisen Farbror Blå. Där fanns bland annat starkt kränkande och sexistiska skildringar om kvinnliga kollegor och berättelser där poliser beter sig mycket illa. Polismyndigheten menade bland annat att bloggandet hade lett till sådana samarbetssvårigheter att det funnits skäl att avsluta polisens anställning. Polisförbundet vann dock målet i Arbetsdomstolen. Polisen fick tillbaka sitt jobb och även skadestånd. Arbetsdomstolen kom fram till att polismannen ”inte får avskedas för att han har använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bland annat om polisen på fritiden”.

Fick erinran efter Facebookinlägg

En programledare på SVT hamnade också i Arbetsdomstolen efter att han i ett inlägg på sin Facebooksida tagit ställning i en kontroversiell fråga, ansåg hans arbetsgivare. Programledaren fick efter sitt inlägg en erinran och andra arbetsuppgifter. Programledarens fack ansåg att han borde ha rätt att vara med i den offentliga debatten och att yttrandefriheten bör omfatta även anställda på SVT. Facebookinlägget rörde inte en så kontroversiell fråga att SVT:s opartiskhet riskeras, menade Unionen. Men AD ansåg inte att SVT hade agerat fel. Att skriva sina privata åsikter på Facebook är inte okej om man jobbar på SVT.
SVT hade inte agerat i strid vare sig med Europakonventionen, god sed på arbetsmarknaden eller med det enskilda anställningsavtalet.