Postnord

– Det ser olika ut på olika arbetsplatser, beroende på vilken chef man har. Vissa chefer har stor förståelse, andra mindre, säger Ulrika Nilsson, företrädare för Seko på Postnord.

Det har varit en del problem på Postnords distributionshubbar runt om i landet. Det beror på att en hubb kan ligga långt från där man bor och förskolor inte har öppet så tidigt på morgonen, eller så sent på kvällen.

Ulrika NIlsson, Seko Posten

– Där blir det oftast jobbigt för de ensamstående. Vi har lite ärenden som kommer upp då och då på olika ställen i landet. Men det brukar lösa sig efter det att det lokala Seko-ombudet har gått in för att hjälpa medlemmen och pratat med chefen för att hitta en lösning. Då brukar man hitta tider som passar för båda parter, säger Ulrika Nilsson.

Energi

Jan Persson, ordförande för Branschorganisation Energi, tror att det generellt sett och i de stora bolagen, fungerar bra. Han har aldrig hört att det är några problem att vara föräldraledig eller gå ner i arbetstid. Anpassade scheman kan vara knepigt om man har ett arbete med långa och många resor. Vilka möjligheter föräldrar har att byta bort sådana tjänster är oklart.

– I dag är det en enorm skillnad mot bara för 20 år sedan då jag själv blev förälder. Jag var hemma 11–12 månader och det var jättestort. Det blev ett reportage i personaltidningen. Nu är det så normalt att man inte höjer på ögonbrynen. Det är verkligen positivt, säger Jan, som har 40 år i branschen.

En annan
skillnad, som
Jan Persson  pekar på, är att
företagen i dag gör likabehandlingsplaner,
den som är förälder får inte missgynnas.

Väg och ban

Sekos ansvariga ombudsman på väg och ban, Linda Agetoft, har inte haft några tvister om missgynnande av föräldrar i branschen. Men hon framhåller att det kan se mycket olika ut, precis som inom energiområdet finns många små företag och det är inte säkert att Seko får kännedom om de problem som finns.

Barn & jobb

Förälder och asfalts­arbetare: ”Vardagen måste gå ihop”

Reportage

Glenn Nordström, ordförande för Seko på Skanska, säger att Väg och anläggning brukar fungera bra.

–Det är ofta jobb mellan klockan 7 och 16, och det går att anpassa scheman på ett vettigt sätt. Enligt honom
är det värre på asfaltsidan. Där gäller säsongsarbete med långa arbetspass, kanske 10 timmar om dagen

Kriminalvården

Kriminalvården har flera föräldrar som har problem med att få exempelvis anpassat schema. Flera har slutat för att det inte går att få ihop, speciellt på de arbetsplatser som har dygnet runt-verksamhet, berättar Ida Wågevik, företrädare för Seko region mitt, och kriminalvårdare på kvinnoanstalten Hinseberg.

Ida Wågevik, Seko Kriminalvården

– Särskilt med tanke på att man på de allra flesta ställen jobbar varannan helg. Har man då en respektive som också gör det blir det svårt att få till livet. Men det finns också periodplanerad arbetstid på många ställen, vilket gör det enklare att anpassa sitt schema.

Civil

De Sekotidningen talat med kan inte säga att det finns några svårigheter för anställda på de statliga myndigheterna.