De flesta arbetsplatser har i dag riktlinjer för sociala medier och ser möjligheter och potential med att anställda gör inlägg på Face­book, Twitter eller Instagram.

Sociala medier på jobbet

Anställd på Stena Line fick ­sluta efter ­rasistiskt inlägg

Arbetsrätt

– Det är bra plattformar för att skapa intresse för det Eltel bidrar med till samhället, samt ger en möjlighet att attrahera nya medarbetare, säger Elin Otter, presschef på Eltel.

Kriminalvårdens anställda förväntas kunna bidra till att myndigheten associeras med att vara aktiv, öppen och viktig. Och att den ska förknippas med ledorden konflikthantering, behandling och beteende­förändringar. Samtidigt ställs det krav på att anställda uppför sig eftersom det skett flera incidenter kopplat till sociala medier under senare år. Det har bland annat handlat om att personal gjort olämpliga inlägg, kritiserat arbetsgivare eller lagt ut bilder från jobbet på sociala medier.

Telefon med Tiktok.

Får jag dela bilder och filmer från jobbet?

Så funkar det

Blev uppsagd

På Stena Line fick en person sluta för ett par år sedan på grund av nedsättande inlägg om människor av utländsk härkomst (Läs här).

Även på Telia har medarbetare blivit uppsagda för saker de skrivit på Facebook. Då handlade det om kränkningar och att man hängt ut företaget.

Med anledning av den här typen av incidenter har flera företag och myndigheter – så sent som i somras – tagit fram riktlinjer. Anställda på exempelvis Eltel och Skanska uppmanas att agera i enlighet med de regler och policys som gäller i varje socialt community.

Kriminalvården uppmanar anställda som upptäcker olämpliga inlägg att vända sig till närmaste chef eller skyddsombud.

Krav på lojalitet

Telia skiljer sig från mängden. Där finns ingen skriftlig policy än, men personalen får ändå veta vad som gäller genom information vid nyanställning.

– Det går ut på att man ska vara schyst mot kolleger och chefer. Kravet på lojalitet med arbetsgivaren finns i anställningskontraktet, säger Hans Gustavsson, på Sekos klubb på Telia.

Telia uppmanar heller inte sin personal att dela eller gilla det som företaget lägger ut på sociala medier.

Även Vattenfall har riktlinjer för sociala medier som slår fast att privata åsikter inte får förknippas med företaget, och att det är bra att ha en upplysning av typen: ”Det här är mina personliga åsikter, jag representerar inte min arbetsgivare Vattenfall”.

Vet hur man ska bete sig

Samtidigt sker en annan utveckling. Allt färre incidenter kopplat till sociala medier har under det senaste året inträffat på de flesta av arbetsplatserna som Sekotidningen varit i kontakt med.

– Folk är medvetna om hur man ska bete sig rent allmänt på sociala medier, många arbetar med detta dagligen i jobbet, säger Hans Gustavsson, Sekos klubb på Telia.

Hur upptäcks det om någon skrivit något som arbetsgivaren kan reagera på?

– Folk har tidigare inte varit så noga med vilka de har som vänner på Facebook, det var allt från chefer till kolleger. Vem som helst kunde se och upptäcka. I dag är 1 000 vänner inget att sträva efter längre, man rensar hellre bland vännerna.

Finns stora risker

Steffi Siegert är lektor på Linnéuniversitetet och har doktorerat om sociala medier och arbetsplatser. Hon tror att det finns ­stora risker med att arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att sprida nyheter eller information om myndigheten eller företaget på sociala medier.

– Det behöver inte alltid vara negativt. Men vi vet väldigt lite om vilken sorts påverkan det har på människor att vara en del av organisationen på fritiden, och samtidigt investera sitt sociala kapital för att stärka arbetsplatsens varumärke. Jag tror att det är problematiskt. En effekt är att ens privata sfär krymper.

– En annan fråga är om det ska ses som arbete. Det blir ju en sorts representation. Ska det vägas in i lönesamtal?, säger Steffi Siegert.