Akalla trafikplats, som är en del av E4 Förbifart Stockholm, fick i våras allvarlig kritik av Arbetsmiljöverket för brister i bland annat i hanteringen av kvartsdamm.

Farligt kvartsdamm sprids vid bygget av Förbifarten

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket krävde i ett inspektionsmeddelande att Trafikverket ska förbättra det förebyggande arbetet med kvartsexponering och pekade bland annat på att det saknades riskbedömningar utifrån kraven i föreskriften om kvarts.

När inspektörerna var på plats i Akalla i våras såg de hur en ”kaskad av damm” spreds över arbetsplatsen. En borrigg på området saknade dammskydd. Något som myndigheten lyfte fram i sin kritik mot bygget.

Trafikverket uppger i sitt svar till Arbetsmiljöverket att företaget och dess underentreprenörer under sommaren har tagit fram riskbedömningar och att de ska ske återkommande. Samt att damm från borriggar och krossverk i fortsättningen ska förhindras med bevattning eller med dammsugare.

Den som andas in kvartshaltigt damm riskerar att få flera allvarliga sjukdomar, som KOL, cancer och stendammslunga. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hantering av kvartsdamm lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Arbetsgivare ska se till att personal inte utsätts för dammet.

Vid Arbetsmiljöverkets besök i Akalla fann inspektörerna även brister i en krossanläggning. Det dammade och delar av nödstoppsanordningarna var utom räckhåll för personalen. Trafikverket uppger att krossen nu fått fungerande nödstopp och utlovar löpande kontroll av krossanläggningarna på Förbifarten.

Arbetsmiljöverket har ställt krav vid flera arbetsplatser längs Förbifarten. Att arbetet vid Akalla Trafikplats nu får godkänt betyder inte att andra arbetsplatser får grönt ljus.

–Vi ställer krav på varje enskild arbetsplats, säger Anna-Carin Nordlund. Trafikverket har ansvar för samtliga, men det är olika entreprenörer.