– Pandemin har varit en ögonöppnare för många arbetsgivare om att smitta kan vara en arbetsmiljörisk, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Järnväg och servicekontor

Hon har lett projektet som granskade hur arbetsgivare hanterar smittrisker. Arbetsmiljöverket har gjort 3 000 specialinspektioner i branscher där de anställda har många kontakter i jobbet inte kan arbeta hemifrån. Det var branscher där personalen inte vaccinerades tidigt mot covid.

Statliga servicekontor och järnvägen, med fokus på tågvärdar, lokförare, ingår i dem. Andra riskutsatta arbetsplatser finns till exempel inom städning, skolor och butiker.

Brister i sittskyddet har åtgärdats

I över hälften, 57 procent, av inspektionerna riktades krav på arbetsgivaren. De måste undersöka vilka smittrisker som fanns samt åtgärda dem. En del uppmanades att utbilda sina anställda om smittrisker eller bygga upp rutiner för att utreda olycksfall och tillbud.

I dag skriver Arbetsmiljöverket i sin slutrapport att inspektionerna har gjort skillnad. Arbetsgivarna har varit positiva till kontrollerna och de har åtgärdat bristerna.

– Det har funnits ett stort intresse för att minska smittspridningen. Många har till exempel insett vikten av att ha en god ventilation eller att det finns möjligheter att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittspridningen på arbetsplatser, säger Malin Cato.

LO påminner om fler smittor

Carola Löfstrand är arbetsmiljöutredare på LO. Hon tycker att det är både viktigt och bra att arbetsgivare har skaffat sig kunskap om smittrisker. Men att de borde ha haft dem redan före pandemin.

– Nu gäller det att hålla i. Arbetsgivarna måste fortsätta att hantera smittrisker i jobbet, och det gäller både covid och andra sjukdomar, säger Carola Löfstrand.

Hon efterlyser lätt och lätthittad information från Arbetsmiljöverket om vad det betyder att covid flyttas till smittskyddsföreskrifternas riskgrupp 3 och nu klassas som en allmänfarlig sjukdom. Och hur den och andra allmänfarliga smittor ska undvikas i arbetslivet. (Tidigare klassades covid som samhällsfarlig.)