Det finns 25 skyddsombud på MTR Facility Management på cirka 700 anställda. 

Nu nekas de tid för att kunna utföra sina uppdrag efter att Seko sa upp städavtalet med MTR i våras, enligt huvudskyddsombuden.

Seko har också ensidigt sagt upp det lokala arbetsmiljöavtalet, där skyddstiden var reglerad, efter att man inte lyckades komma överens med arbetsgivaren om en revidering.

­– Det har blivit lättare för vår arbetsgivare att neka oss de tider vi behöver efter att vi rev upp det avtalet, säger Benny Norgren, huvudskyddsombud.

Benny Norgren menar att Norsborgsdepån inte är lämpad för fordonsvård.

Jag har uppmuntrat och hjälpt mina skyddsombud att skriva och fota alla avvikelser på papper och e-mail.

Benny Norgren

Svårt att komma överens om skyddsområden

Han syftar då på det förebyggande arbetet som skyddsombuden själva söker tid för, för att kunna genomföra aktiviteter som arbetsplatsbesök för att minska risker och planering av arbetsmiljöarbetet. Det har också varit svårt att komma överens om skyddsområden enligt Seko lokalt. 

Skyddsombuden behöver kontrollera arbetsmiljön i tunnelbanan, i soprum och i städrum och även hos dem som städar inom fordonsvård på depå/tunnelbana och pendel och på Mälartåg, Gredby och MTR-X.   

Även Sekos huvudskyddsombud Semsudin Huseinovic i Södertälje ser hur skyddsombud inte beviljas skyddstid. 

Porträttbild på Semsudin Huseinovic.
Semsudin Huseinovic, huvudskyddsombud för städarna på MTR Facility Management.

– Det är hindrande av skyddsombud när vi inte får den tid vi behöver, säger han. 

Fotar avvikelser

Eftersom Seko nu saknar eget lokalt kollektivavtal går det inte att driva en tvist. Men skyddsombuden samlar på underlag för att senare kunna driva ärenden om hindrande av skyddsombud. 

– Jag har uppmuntrat och hjälpt mina skyddsombud att skriva och fota alla avvikelser på papper och e-mail, säger Benny Norgren. 

MTR Facilitys vd Erika Ahlqvist tillbakavisar att skyddsombuden får för lite skyddstid. Dock måste de ansöka om skyddstid för sina skyddsområden när de vill besöka dem. Av Seko har arbetsgivaren fått en lista med alla skyddsombud och vilka skyddsområden de har. 

Vill möta skyddsombudens behov

Porträttbild på MTR Facility Managements vd Erika Ahlqvist i blå kavaj, tittar in i kameran med ett leende.
Erika Ahlqvist, vd för MTR Facility Management.

Ansökningarna om skyddstid ska vara tydliga och det måste framgå vilket område skyddsombudet vill besöka och vad syftet är. Framförhållningen ska också vara rimlig. 

– Vår målsättning är inte att hindra eller störa något. Däremot är det viktigt för oss att skyddsombuden verkar inom sitt skyddsområde, säger Erika Ahlqvist.

Hon menar att arbetsgivaren prioriterar akuta situationer och då involveras alltid skyddsombuden. 

– Men det vi pratar om här är det förebyggande skyddsarbetet. Vi vill möta skyddsombudens behov, men inte godtyckligt utan på ett strukturerat sätt. 

– Skyddsombuden bjuds alltid in till att vara med vid skyddsronder, risk- och konsekvensanalyser och arbetsmiljökommittéer. 

Sekos skyddsombud upplever att de nekas skyddstid, hur ser ni på det? 

– Där kanske vi tydligare får definiera vad skyddsarbete är. Det är ett gemensamt arbete. Det betyder inte att skyddsombuden på eget initiativ ska göra undersökningar och leta risker. Skyddsarbete ska vi göra tillsammans, i samverkan. 

Vad gör ett skyddsombud?

  • Skyddsombud ska arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön. De ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 
  • Skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön.
  • Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. 
  • De ska skapa ett bra samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
  • Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda och är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor.
  • Skyddsombud utses av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren.
  • Om det saknas en sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Fotnot: Sommaren 2023 vann Byggnads och ett regionalt skyddsombud ett mål i Arbetsdomstolen. Målet handlade om att en städarbetsgivare hade hindrat ett skyddsombud. Både det regionala skyddsombudet och fackförbundet fick skadestånd.

Källa: Prevent