Läs alla våra klimatartiklar här.

Enligt forskarna har vi
att vänta fler somrar med utdragen extremvärme och torka, med skogsbränder som följd. Men också mer nederbörd under vinterhalvåret med regn i södra Sverige och tung blöt snö i norr. Det kommer att få konsekvenser på alla plan, inte minst inom yrkeslivet.

Det behövs högre beredskap

Här försöker Sekotidningen reda ut vad det kommer att innebära för Sekos olika branscher.

Klimat

Shorts blev skillnaden för tågvärdarna

Arbetsmiljö

– När det gäller klimatanpassningen måste vi ha en mycket högre beredskap för sådana här långvariga värmeböljor, som kommer att bli mer återkommande. Kanske inte nästa år eller nästnästa, men på sikt kommer det att bli vanligare. Gissningsvis kommer det att bli en ännu värre värmebölja inom, säg, 20 år, säger meteorologen Pär Holmgren i en intervju på sidorna 22–24.

Pär Holmgrens förslag är bland annat att snegla mer på Sydeuropa och ta senare semester och kanske en liten siesta mitt på dagen när det är som varmast.

Planera och riskbedöma

Men det fungerar inte för alla och då måste man hitta andra strategier för att klara sig.

Klimat

Skyddsombudet: Ta med vädret i riskbedömningen

Arbetsmiljö

– Det handlar om att planera och riskbedöma hur en arbetsdag ska se ut, hur många timmar man ska arbeta, hur långa pauser som behövs, att justera klädsel och ventilation och möjlighet till nedkylning, säger Karin Lundgren Kownacki, som doktorerat på arbete i varma miljöer.

Sekotidningens rundringning till förtroendevalda och branschansvariga visar även att ganska få har funderat på frågan hur ett förändrat klimat kommer att påverka arbetet, men att den nu börjar bubbla upp så smått i spåren av sommaren 2018.

Tele Anställda i följande sektorer: IT, callcenter, kund- tjänst, installation och service.

Många arbetar utomhus med till exempel att lägga ner fiber och klättra i stolpar. Andra sitter inne på kontor. För fältteknikerna var årets sommar svår. Det talas om olidlig hetta och att arbetet blev mycket mer omständligt och tog längre tid. De flesta drack mer vatten, tog fler pauser, arbetade under parasoll och sökte sig till skugga. Vid regn och blåst riskerar stolparna att bli mer instabila och det arbete som kräver att teknikern klättrar i stolpar blir farligare. Tidspressen ökar riskerna.

Försvar Servicepersonal, administratörer, förrådspersonal, kökspersonal och verkstadstekniker inom Försvarsmakten, Försvarsindustrin och övriga försvarsmyndigheter.

Mestadels inomhusarbete som kräver bra inomhusklimat. Inom förrådsverksamheten finns en
del kallager där det är svårt att få lagom temperatur när det är varmt ute. För medlemmarna på Fortifikationsverket blev det mycket jobb i samband med skogsbränderna i somras.

Sjöfolk Anställda på däck och i maskin, i butiker och restauranger och som städare, på lastfartyg och på färjor inom sjöfart, färjetrafik och utesjöfarten.

Varmare vintrar med mindre is kräver mindre isbrytning och ger längre säsong. Vattennivån stiger och det blir mindre is på sina ställen. Det kan göra att risken för grundstötning minskar och att det blir nya rutter där det tidigare var is, som för Nordostpassagen, där det redan går trafik till Asien. Samtidigt behöver passagerarbåtarna se över sina anläggningar för luftkonditionering. Kan behövas ny teknik för att klara hetta på båtarna.

Energi Linjemontörer (kraftledningar), tekniker med mera på kärnkraftverk, vattenkraftverk, värmekraftverk och så vidare.

Montörer som arbetar utomhus påverkas direkt av värme. De bär skyddskläder och arbetar hårt fysiskt, vilket gör att de måste dricka mycket vatten, ta fler pauser. Risken ökar att man tar av sig de skyddande kläderna.

Värmen kan även leda till ökad irritation och därmed försämra den psykosociala arbetsmiljön. Fler stormar gör att träd faller över ledningarna och arbetet blir farligare. Hetta leder till torka, som ökar brandrisken. För montörerna innebär det att de måste gå ifrån sitt vanliga arbetssätt för hur de kontrollerar om det ligger träd på ledningarna. I stället för att bara slå på ledningen måste de gå långa sträckor i skogen, ibland med tung utrustning. Inne på kraftverken ökar risken att det blir ännu varmare, med samma påverkan på den personalen som på de som arbetar utomhus.

Civil Vaktmästare, lokalvårdare, tekniker och administratörer
med flera på universitet och högskolor, olika myndigheter inom rättsväsendet, museer och länsstyrelser

Mest inomhusarbete vilket
gör att det framför allt är värme och kyla som påverkar. Därför är ventilation och klimatanläggningar viktiga. Till exempel Arbetsförmedlingen har för det mesta bra lokaler med bra ventilation och har inte upplevt så mycket problem under som-maren. För andra yrkesgrupper i branschen, där man arbetar i äldre byggnader, kan det vara värre.

Vård Kriminalvårdare och behandlingsassistenter.

Inomhusarbetet gör att personal är beroende av fungerande ventilation och kylning sommartid. Blir det ännu varmare ökar behovet. Vädringsfönster är ibland en lösning. Många byggnader är gamla och lever inte alltid upp till kraven.

Det ska byggas nytt inom Statens institutionsstyrelse och facken bevakar att lokalerna blir klimatsmarta även för klienter och personal. För att personalen på anstalter och institutioner ska kunna ta pauser, dricka vatten, ta en kall dusch och vara utomhus, krävs tillräcklig bemanning. Varken kriminalvårdare eller behandlingsassistenter kan gå ifrån när de vill.

Väg och ban Anläggningsarbetare, maskinförare, järnvägstekniker som arbetar med vägar och järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, mark och ledningsarbeten.

Mest utomhusarbete, vilket gör att värme, kyla och nederbörd påverkar direkt. Med varmare klimat kan säsongen förlängas och arbete utföras på vintern även i norra Sverige.

Vid asfaltläggning blir det extra varmt. Det kan bli mer nattjobb för att komma undan den värsta hettan, men det är inte heller så bra ur arbetsmiljösynpunkt. För drift och underhåll blir det mer jobb med till exempel snöröjning och påverkan på vägar och järnvägar till följd av skyfall, solkurvor och så vidare.

Behovet av AC ökar, även i små maskiner.

Trafik Vanliga yrken är lokförare, tågvärdar och underhållspersonal.

Ett varmare klimat, med mer nederbörd och blåst ställer krav på fordonens tekniska kvalitet. Luftkonditionering i vagnar och lok ska ses över. De tåg som byggs om ska klara samma temperaturer som dagens. De
ska även klara låga temperaturer. För ombordpersonalen har klädfrågan blivit akut under sommaren 2018, och SJ har beslutat att lätta på uniformskraven.

Post Brevbärare, postsorterare och postchaufförer.

Brevbärare påverkas av allt väder, värme, kyla, halka och nederbörd. I postterminaler och på brevbärarkontor påverkar värme och kyla. Chaufförer påverkas av halka och nederbörd samt av värme och kyla vid lastning och lossning.