Men det är inte bara värmen som påverkar de postanställda. Kyla, regn, snö och vind påverkar arbetsmiljön för såväl brevbärare som terminalarbetare och postchaufförer.

I dagsläget tas alla beslut om huruvida vädret tillåter riskfri postutdelning oftast på det lokala kontoret, och ansvaret hamnar ofta på individen, menar huvudskyddsombudet Stefan Fougt.

– Det ingår ju i yrkeshedern att man vill leverera, och då kan man ta onödiga risker. Det drabbar extra mycket de som har osäkra anställningar och som kanske inte vågar säga ifrån, säger han.

Prova att bära ut

Han framhåller dock att han aldrig hört att någon chef har haft synpunkter på om någon ställt in utbärningen på grund av vädret.

– Men nu är inställningen oftast att man ska prova att bära ut och avbryta om det inte går. Jag tycker att det kan finnas situationer när man ska ställa in i förebyggande syfte. Som tågen – varnas det för storm så ställer man in för att inte riskera något.

Därför vill Stefan Fougt att man ska ta med vädret i de lokala riskbedömningarna som arbetsgivaren är skyldig att göra. Då har man en grund att stå på när beslutet om inställda turer ska tas.

– Jag tycker att cheferna borde ta sitt arbetsmiljöansvar i stället för att överlåta beslutet på den enskilde individen.

Besluten ska ut lokalt

Mathias Krümmel, produktionschef på Postnord, säger att årets sommar var en viktig påminnelse.

– Det är för tidigt att säga att vi har en färdig plan, men frågan har definitivt kommit upp på bordet och vi lyfter in vädret i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

Mathias Krümmel är emellertid tveksam till att införa mer generella påbud för när rundan ska ställas in, utan menar att det beslutet måste tas lokalt.

– Det är inget som kan komma från glashuset här i Stockholm, utan beslutet ska så långt ut i det kapillära systemet som möjligt. I slutänden bör det vara den enskilda som i samråd med närmaste chef tar beslutet. Men ingen ska behöva ta onödiga risker.