Julia Bahri har i sitt examensarbete vid Luleå tekniska universitet intervjuat folk i branschen och studerat Sekotidningens artiklar från 2010-talet om arbetsmiljö och jämställdhet inom asfaltbranschen.

När trafiken passerar förbi vägarbeten, och ofta i för hög fart, är risken stor för olyckor.

Vägarbetare utsätts för stress och mår dåligt av att hela tiden tvingas se över axeln när de rör på sig. Problemet handlar inte enbart om fortkörning.

– Bilister kan bete sig väldigt taskigt även på andra sätt. Det finns de som är otrevliga eller helt ignorerar asfaltarbetare. Det finns de som beter sig så som att det inte är människor som står på vägarna, säger hon.

Vägarbetarnas säkerhet

Ny rapport: Alarmerande situation för vägarbetare

Nyhet

Julia Bahri rekommenderar branschen att undersöka hur mycket det kan kosta att stänga av vägen jämfört med de olyckor som kan drabba vägarbetarna om man inte gör det.

Hon vill se en undersökning om åtgärder i praktiken vid vägarbete

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om åtgärder vid vägarbete som att trafiken leds om helt eller att fordonen kan passera på ett betryggande avstånd. Ytterligare ett alternativ är att trafiken skiljs från arbetsplatsen med olika hinder.

Julia Bahris rekommendation är att undersöka hur mycket branschen följer de tre alternativen eller om de agerar på något annat sätt. 
– Jag har svårt att säga vilka som borde genomföra det men jag trycker på att det bör undersökas, säger hon.

Asfaltarbetare har ett säkerhetstänk som behöver tas tillvara på

Julia Bahri

Julia Bahri tycker att det är bekymmersamt att arbetsförhållandena för asfaltarbetare inte verkar ha förbättrats under de senaste åren, utan snarare har försämrats. Hon hoppas att företagen i asfaltbranschen i större utsträckning låter sina anställda komma till tals när de utvecklar arbetsplatsen. Asfaltarbetare har ett säkerhetstänk som behöver tas tillvara på, menar hon.

Asfaltbranschen är inte könsneutral

En annan del av studien handlar om hur det ser ut med jämställdhet i asfaltbranschen där uppskattningsvis 3-4 procent är kvinnor. 
Julia Bahri kommer fram till att verkligheten krockar med branschens egen uppfattning om att den är könsneutral, det vill säga att män och kvinnor behandlas lika. Det påverkar hur jämställdhetsarbeten tas emot.

Jämställdhetsarbete kan uppfattas diskriminerande

Julia Bahri

– I en mansdominerad organisation som uppfattar sig som sig som könsneutral döljs mäns makt. Eventuella ojämlikheter och ojämställdheter förklaras med externa faktorer eller historiska kvarlevor och anses därför inte ha någonting med organisationen att göra, säger hon och fortsätter:
– På så sätt osynliggörs hur män och kvinnor i praktiken behandlas på arbetsplatsen, och framförallt att arbetet i sig kan vara utformat utifrån att man, ofta omedvetet, utgår från att det är män som arbetar där.
Jämställdhetsarbete kan därför uppfattas som diskriminerande av aktörer i branschen som ser den som könsneutral, förklarar hon. 

I sin studie ser Julia Bahri tecken på att branschen kan få svårt att rekrytera unga män som vill kombinera arbete med familjeliv. Unga män berättar exempelvis om problem att lämna och hämta barn i förskolan. Hon menar att behovet av att få livet som förälder att fungera inte är en ”kvinnofråga”. 

– Se till att arbetet går att kombinera med familjeliv så att alla ges möjlighet att hämta barn eller vara föräldralediga. 

Är branschen redo för det? 

– Jag känner mig optimistisk. Jag ser tecken på att fler och fler välkomnar en förändring. Vi behöver vägar. Branschen behöver arbetskraft och för att lyckas bör de göra arbetsplatsen attraktiv. Hela Julia Bahris avhandling ”Myter kring och det farliga livet som asfaltarbetare”- en förstudie på arbetsmiljö och jämställdhet i asfaltbranschen”, finns att läsa här.