Stickningar och domningar. En rad skador på nerver, leder och muskler och så kallade vita fingrar. Eller i värsta fall invalidering och livslång sjukskrivning.

Det är vad vibrationsskador från handhållna maskiner och verktyg kan orsaka. Och något som Arbetsmiljöverket vill ta itu med.

Seko hjälpte Bo när vibrationsskador avslutade yrkeslivet

Nyhet

Under året har myndigheten genomfört 350 inspektioner runt om i landet inom mark-och anläggning, smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg.

Gammal utrustning

Nu kräver Arbetsmiljöverket förbättringar. Det finns bland annat för dålig kunskap om val av utrustning och det brister i introduktion till och information om de verktyg och maskiner som används.

– Det kan vara så att utrustningen inte är anpassad för den specifika uppgiften. Eller att man använder en för gammal och utsliten utrustning som vibrerar mer och med tiden skadar den anställda, säger arbetsmiljöinspektören Enver Berisha.

Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet bedöma vilka maskiner eller verktyg som behöver användas, underhållas eller bytas ut. Men det görs inte tillräckligt ofta, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det är svårt att säga om det behöver göras varje dag eller vecka. Det viktigaste är att det görs regelbundet.

Saknar rutin

Infranord, som sköter underhåll och anläggning av järnväg, är ett av företagen som har fått krav på sig att åtgärda brister i arbetsmiljön.

–Vi saknar rutin för att säkerställa att man inte överstiger gränsvärdet för vibrationsexponering. Vi hade inte hundraprocentig koll på vilka maskiner som utgör en risk, säger Frederick Linderos på Seko Infranord.

Bolaget har nu gjort en riskanalys.

–De mätningar vi gjort visar att maskinerna inte överstiger gränsvärdet. Vi ligger bra till i det avseendet. Men det var också just det här vi inte kände till innan inspektionen.