–Allt landar i att det kostar pengar att anställa fler, säger Helené Zallin, Sekos arbetsmiljöombudsman.

Ett annat problem som hon ser är regelverket om vilket ensamarbete som är tillåtet inte räcker.

–En tågvärden kan till exempel känna sig ensam i sitt arbete – men inte vara det, enligt den definition som finns i regelverket. Det är en ”icke-godkänd” känsla.

–Enligt de regler som finns är tågvärden inte ensam eftersom det finns en förare ombord. Att hen inte kan komma till undsättning spelar ingen roll.

Allt landar i att det kostar pengar att anställa fler.

Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman

Helenés råd är att skyddsombud och arbetsgivare tillsammans gör en ordentlig riskbedömning av arbetet och plockar in aspekten ensamarbete i den. Då kommer ensamarbetet med som en viktig risk i arbetet och någon form av åtgärd måste sättas in.

–På många ställen kommer det att resultera i att arbetet inte går att utföra säkert som ensamarbete. Enda vettiga åtgärd kan bli att öka bemanningen, även om det kostar, säger hon.

Problemet i många verksamheter är att det är svårt att täcka kostnaderna genom ökade intäkterna, som i upphandlad verksamhet och för myndigheter som lever på skattemedel.

–Om arbetsgivarna inom exempelvis upphandlad trafik ska leva upp till arbetsmiljölagens krav måste riskbedömningar göras innan upphandlingsunderlaget tas fram.

–Om arbetsmiljön räknas in i upphandlingen så måste trafikhuvudmännen betala för den. Det är svårt att komma efteråt och ställa krav. Det blir Sekos medlemmar som får betala med sin hälsa om arbetsmiljön inte blir bättre.