Kommande mandatperiod ska straffen bli hårdare enligt Tidöavtalet, som slutits mellan den nya regeringen och Sverigedemokraterna.

Kriminalvården ska byggas ut för att kunna rymma fler intagna. Samtidigt kan anstaltsplatser i andra länder komma att hyras, för att lösa det akuta behovet av fler cellplatser i Sverige.

Jacques Mwepu, chef på Sveriges största fängelse Kumlaanstalten, oroas över den nya kriminalpolitiken.

– Farhågorna är att vi inte längre satsar på behandlingsinsatser, har han sagt i Tv4:s Nyhetsmorgon.

Seko Kriminalvård: Behövs högre löner

För att Kriminalvården ska kunna växa behövs högre löner och fler kriminalvårdare, menar Sekos förhandlingsorganisation på Kriminalvården.

”Utan dessa satsningar kommer vi inte att kunna bedriva verksamhet som vi tidigare gjort i Sverige. Ska polisen kunna lämna över klienter till oss så måste vi också ha personal som kan hantverket och som kan hantera dessa individer som andra inte lyckats att hantera”, skriver facket i ett mejlsvar till Sekotidningen.Sekos förhandlingsorganisation är kritisk till att hyra anstaltsplatser i andra länder.

”Statlig verksamhet ska inte utlokaliseras till andra länder. Det handlar om rättssäkerhet men också om att förhindra att statliga verksamheter avyttras och bedrivs i privat regi. I dag är infiltration och otillåten påverkan en av våra största utmaningar och därför skall kriminalvårdens arbeta skötas av staten”.

Den nya regeringen och SD vill även att ungdomsfängelser ska ersätta dagens särskilda ungdomshem, som Statens institutionsstyrelse ansvarar för. På dessa fängelser ska ungdomar som döms för sluten vård sitta.

Ungdomsavdelningar på fängelser

Straffåldern kan även sänkas. Oklart till vilken ålder, men enligt ett gammalt förslag från Moderaterna från 15 till 13 år.

Sekos ordförande på Statens institutionsstyrelse vill inte kommentera förslagen i nuläget. Seko på Kriminalvården uppger att man haft ungdomsavdelningar på vissa fängelser tidigare.

”Det finns positiva delar i det men också negativa. Om det nu är det man menar med ungdomsfängelser och sluten vård. Vissa intagna hade nog behövt vara inom anstaltsvärlden där vi har tillgång till insatsstyrkor och kan hantera våld på ett annat vis än inom Sis.”