Fotnot: I dag gäller principen sist in – först ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, men företag med högst 10 anställda får undanta högst 2 personer.

Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Så här svarar partierna

Socialdemokraterna

Nej.

Miljöpartiet

Nej. Miljöpartiet anser att las är väl utformad som det är i dag. Turordningsreglerna fyller sitt syfte.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill ta bort tvåpersonsundantaget i las som gör det möjligt för arbetsgivare med högst 10 anställda att undanta 2 personer från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Moderaterna

Vi vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna i linje med förslaget som diskuterats mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Exakt hur reglerna ska utformas vill vi diskutera med parterna.

Liberalerna

Vi vill att kompetens ska ersätta anställningstid som måttstock när turordningslistan upprättas. Turordningslistan ska liksom i dag fastställas i förhandling.

Centerpartiet

Vi vill ta bort turordningsreglerna i las, till att börja med för företag med upp till 50 anställda. Vi vill att arbetsmarknadens parter ska bestämma mer över vilka spelregler som ska gälla.

Kristdemokraterna

Ja. Vi vill att undantagen från turordningsreglerna i LAS utökas från 2 till 4 personer oavsett företagets storlek.

Sverigedemokraterna

Vi vill utöka undantagen i turordningsreglerna från 2 till 5.