Telia planerar att införa en programvara som kan spela in anställdas skärmar, något Aftonbladet var först att berätta om.

Syftet är att utveckla arbetet inom Telias kundtjänst genom att se hur anställda använder ett stödsystem under kundsamtal.

Kritik från Seko

Seko fackklubb på Telia är kritisk till förslaget och uttrycker oro för medarbetarnas integritet.

– Vi är bekymrade över hur det här utvecklas. Hur kommer medarbetarna till exempel att må av detta?, säger vice ordförande Pär Axelsson.

Pär Axelsson, vice ordförande för Sekos fackklubb på Telia.

I förhandlingar med Telia har facket motsatt sig förslaget.

– Vi ser helst att man inte gör det här. Men om det nu ska göras jobbar vi hårt för att rama in formerna så att det görs på ett så tryggt sätt som möjligt för medarbetarna, säger Pär Axelsson.

Facket föreslår exempelvis att det sker under en begränsad tidsperiod och att medarbetare får veta när deras skärm spelas in.

Telia: Kan inte se hela skärmen

Enligt Irene Krohn, som är presschef på Telia, är inget beslut taget. Initiativet ska hjälpa medarbetarna att hantera kunder på bästa sätt, förklarar hon.

– I dag är det vanligt inom alla branscher att samtal till kundtjänst spelas in i förbättringssyfte. Det här är ett komplement till det, säger hon.

Porträttbild på Telias presschef, Irene Krohn.
Irene Krohn, presschef på Telia.

Hon poängterar att det enda som spelas in är själva stödsystemet som de anställda jobbar i under kundsamtalet. Om de har annat uppe på sin skärm, exempelvis mejl, så syns det inte.

– Det syftar alltså inte till att övervaka vad medarbetaren gör utanför systemet, säger Irene Krohn.

Facket uttrycker oro för medarbetares integritet vid införande av ett sådant system. Hur ser ni på det?

– Jag kan inte kommentera det som våra personalorganisationer har sagt. Men det här är ingenting som påverkar medarbetarnas integritet.

– Vi tittar bara på hur själva stödsystemet fungerar ihop med frågorna som kommer, för att undersöka om stödsystem hjälper medarbetare att ta hand om kunderna på bästa sätt.

Facket: Vill se andra metoder

Sekos Teliaklubb hoppas nå en överenskommelse med Telia innan beslut tas om införande av systemet som benämns som ”screen recording”.

– Det här är något vi fackligt tar på väldigt stort allvar. Vi har utmanat arbetsgivarna mycket i att titta på andra metoder för att få tag på den här informationen, säger Pär Axelsson.