Även om du varit föräldraledig tidigare och vet hur det var då kan villkoren förändras. Ett exempel är Infranord, där villkoren sannolikt påverkas av att företaget byter arbetsgivarorganisation, från Almega till Byggföretagen.

Idag har föräldrar på Infranord rätt till 10 procent tillägg på föräldrapenningen i 180 dagar fram till barnet fyller åtta år. Det krävs 90 anställningsdagar för att ha rätt till ersättningen och den kommer automatiskt.

Reglerna utgår från Almegas Järnvägsinfrastrukturavtal som är kopplat till ITP, tjänstemännens pensionsförmåner.

På Byggföretagen, som Infranord är på väg in i, gäller väg- och banavtalet och LO-SAF:s föräldraförsäkringstillägg.

”Det visar hur arbetsgivare värderar föräldrars villkor”

Det är samma procentsats på lönen och lika många dagar med tio procent tillägg, men föräldrarna kan bara ta ut ersättningen till dess barnet fyller 1,5 år. Och det krävs en anställningstid på minst 12 månader. Du som förälder måste själv ansöka om ersättningen.

–Inte en kioskvältare men en viktig skillnad, som visar att man värderar villkoren för föräldrar på olika sätt, säger Håkan Englund, ordförande för Seko på Infranord.

Förhandlingarna om nytt företagsavtal på Infranord startar i höst och först då är företaget redo att säga något om villkoren för föräldrar.

Vad gäller då för dig när du blir förälder? Här kommer svar på några frågor.

Vilken ekonomisk ersättning kan jag få som förälder?

Föräldrapenningen är knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut ersättning sju dagar i veckan. Men du kan inte få mer än 1 012 kronor per dag.

I många kollektivavtal finns rätt till tillägg för föräldralediga. Det är i regel tio procent extra på lönen under 180 dagar, upp till det att barnet fyller 1,5 år. Du ska ha arbetat en viss tid för att få ersättningen.

Tjänar du mer än taket kan du får utfyllnad. Fråga ditt fackliga ombud vad som gäller för dig.

Glöm inte att det ofta är du själv måste anmäla att du vill ta del av tillägget. Kolla med ditt fackombud vad som gäller för dig.

Hur lång föräldraledighet har jag?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn, varav 390 är på sjukpenningnivå och 90 dagar med grundersättning 180 kronor per dag.

Om du är gift eller sambo delar ni lika, men kan föra över 105 dagar till den andra föräldern. 90 dagar är reserverade till vardera föräldern. Du kan ta ut dagar till dess barnet fyller 12 år.

Du har rätt att vara ledig i 18 månader även om du inte tar ut föräldrapenning.

I avtal kan det finns rätt till fler föräldralediga dagar. Kolla med ditt fackliga ombud.

Har jag som förälder rätt att gå ner i arbetstid?

Ja, du har rätt att gå ner till 75 procent tills barnet fyller åtta år.

Vad ska jag tänka på när jag väljer att arbeta deltid?

Det kan påverka pensionen. Om barnet är över fyra år sjunker pensionsinbetalningarna till den allmänna pensionen om du arbetar deltid. Är barnet under fyra år kan du få extra pensionsinsättningar.

Har du små barn och jobbar deltid kan du få extra insättningar till din tjänstepension även om du jobbar deltid. Men här är det stor skillnad mellan olika avtal.

Kolla med ditt fackliga ombud vad som gäller för dig.

Kan jag kräva att schemat är anpassat så att det går att kombinera med föräldraskapet?

Både ja och nej. Om du går ner i arbetstid ska arbetsgivaren erbjuda de arbetstider du önskar, under förutsättning att det inte stör verksamheten.

Om det inte finns barnomsorg på obekväm arbetstid, har jag som skiftarbetande förälder företräde till dagtjänst?

Nej, men du kan alltid prata med din arbetsgivare om att du behöver det. Det finns en paragraf i diskrimineringslagen som säger att arbetsgivare ska underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Den kan du hänvisa till, men det är oklart hur långt arbetsgivarens skyldighet att underlätta sträcker sig.