FÖLL FRAMFÖR TÅGET

BASTUTRÄSK

3 januari 2018

En radioloksoperatör föll av vagnen längst fram i tåget och vagnen körde över honom. Han stod på ett litet fotsteg och höll i sig i ett skadat handtag när han styrde loket.

Platsen var en timmerterminal utan kontakt- ledning. Haverikommissionen och Trafikverket kom fram till att olyckan orsakades av bristfällig snöröjning.

Polisutredningen ska utröna vilket eller vilka bolag som vållat olyckan. Arbetsmiljöverket ansåg i ett tidigt skede att Green cargo hade brustit i sin riskbedömning eftersom de använde riskanalyser från 2013. Dessa ska göras kontinuerligt. Infranords snöröjning följde inte vinterhandboken.

KLÄMDES TILL DÖDS

BORLÄNGE

11 november 2018

En bangårdsarbetare som arbetade med växling klämdes till döds. Det är oklart hur olyckan gick till, den omkomne, Per Myrberg, arbetade ensam och ingen såg olyckan.

Arbetsmiljöverket ställde krav på Green cargo. Det gällde riskbedömning av radiolokskörning, av hur arbetstagare åker på lokets och vagnarnas fotsteg, samt av arbete med koppling av vagnar som är i rörelse.

I åtalsanmälan vill Arbetsmiljöverket att polis och åklagare ska ta ställning till om företaget följt bestämmelserna i arbetsmiljölagen. De hänvisar till krav att åtgärder ska vidtas så att arbetande till fots inte kan komma in på ett område där självgående arbetsutrustningar är i gång samt att tillämpningen av utfärdade instruktioner ska följas upp fortlöpande.

PÅKÖRD AV LASTBIL

PITEÅ

1 november 2019

Dödsolyckan inträffade den 1 november 2019 på pappersbruket, Smurfit kappas fabriksområde i Piteå. Den skedde tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning utan bommar.

En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på det backande tåget när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott inleddes efter olyckan vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket och polisen har parallellt utrett olyckan på var sitt håll.

Den 28 januari 2021 beslutade åklagare Christer B Jarlås att väcka åtal.

Green cargo och Smurfit kappa misstänks för brott mot arbetsmiljölagen och riskerar företagsbot. Lastbilsföraren är misstänkt för grovt vållande till annans död.