Farlig arbetsmiljö. Många arbetsplatser vid järnvägen följer inte säkerhetsrutiner, enligt Trafikverket.

Seko och oppositionen kräver återreglering av järnvägsunderhållet. Billigare, bättre och säkrare är argumenten. Regeringen, Trafikverket och entreprenörerna säger nej. Dyrare och sämre, anser man därifrån.

Men när det gäller säkerheten vid spårarbeten är de flesta överens om att allt inte fungerar som det ska.

Här kan du läsa om ur branschens aktörer ser på saken:

Facket: Trafikverket borde sköta underhållet i egen regi

Teknikern: Ovana underentreprenörer tar störst risker

Entreprenören: Tänk på säkerheten redan vid upphandlingen

Forskaren: Viktigt att premiera gott säkerhetsarbete

Haverikommissionen: Så många olyckor och incidenter tyder på systemfel

Trafikverket: Vi chansar inte