I två dagar har det kvinnliga nätverket inom posten träffats på Lidingö utanför Stockholm, både gemensamt och uppdelade efter bolag.

Från Citymail var sex kvinnor på plats, inräknat Sofi Vestling som är vice klubbordförande i Seko Citymail och organisatör för det kvinnliga nätverket där. Hon har varit med sedan starten.

– Poängen är framför allt att kunna prata fritt, att ingen känner sig begränsad. Här vågar alla ställa frågor. Det är ett öppet forum och ett bra sätt att stärka varandra, säger Sofi Vestling.

Trygga anställningar ett krav

Nätverket inom Citymail diskuterade problem i jobbet för att arbeta fram avtalsyrkanden inför avtalsrörelsen.

Sofi Vestling, Citymail
Sofi Vestling, vice klubbordförande i Seko Citymail.

Deltagarna tog upp mängder av områden: Behov av bättre tekniska hjälpmedel, högre friskvårdsbidrag så att det faktiskt utnyttjas, regelbundna hälsokontroller, bättre löner så att anställda inte jobbar över för att få Ob-ersättning och färre behovsanställningar.

– Trygga anställningar är en viktig fråga att driva. Nu blir det mer och mer behovsanställda som jobbar på timmar. Det blir otryggt för dem, och vi som är ordinarie måste hjälpa till och ta hand om dem. Vi får ingen kontinuitet, säger Sofi Vestling.

Fler måste engagera sig

Postnords kvinnliga nätverk var på plats med närmare 25 deltagare. På deras agenda stod bland annat idéarbete kring hur man kan få fler medlemmar att engagera sig som förtroendevalda.

Ungdomsverksamhet, mentorskap, korta filmer att sprida i sociala medier och att låta medlemmar göra ”prao” med förtroendevalda var några av förslagen.

Sandra Svensk, ordförande i Seko Posten, var en av dem som tog initiativ till nätverket inom Postnord 2015.

– Vi hade en riktad avtalsutbildning till kvinnor det året, med målet att få in nya förtroendevalda. Vi hade gjort en undersökning innan som visade att vi var väldigt få förtroendevalda kvinnor i relation till medlemskåren, säger Sandra Svensk.

Sandra Svensk, Postnord
Sandra Svensk, ordförande i Seko Posten.

Kvinnor ska stärkas

Idag visar siffrorna på betydligt bättre representation: Av Sekomedlemmarna i Postnord är 32 procent kvinnor, och av de förtroendevalda är 38 procent kvinnor.

– Vårt syfte är att stärka kvinnorna. Vi pratar avtalsrörelse och allt vi hanterar i vardagen. Nätverket får inte bli en sidoorganisation, utan ska vara en del av förhandlingsorganisationen, säger Sandra Svensk.


Ia Björdén, Citymail.
Ia Björdén Huvudskyddsombud och vice ordförande Seko Citymailklubben sektion Väst

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

– För att en får styrka av att vara bara kvinnor samlade. En behöver inte hävda sig, kämpa eller slå sig på bröstet på samma sätt utan är självklar i sin roll som förtroendevald. Det är förstås olika mellan sektioner och klubbar, men generellt är den fackliga historiken väldigt mansdominerad. Och männen är utgångspunkten i samhället över lag. Vi blir alltid jämförda med männen.

Vilken fråga är viktigast för dig?

– Att det fackliga arbetet måste drivas både ur ett manligt och ett kvinnligt perspektiv, och att vi behöver ha alla könstillhörigheter och etniciteter representerade. Vi behöver en mångfald bland förtroendevalda för att kunna driva alla frågor på bästa sätt. Sedan är ju jag huvudskyddsombud, så allt som rör bemanning och arbetsmiljö – särskilt psykosocial arbetsmiljö – är prioriterat för mig.

Bild: Emmeli Nilsson

Madeleine Mann, Citymail.
Madeleine Mann Ledamot Seko Citymailklubben sektion Väst

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

– Inom mansdominerade branscher tror jag att det behövs ett forum för kvinnor. Vi kanske tänker på ett annat sätt. Det är väldigt kul och intressant att vara här. Alla har olika erfarenheter och är så engagerade, det finns så mycket styrka och kraft. Och en vilja att förändra. Det ger mycket pepp att vara här.

Vilken fråga är viktigast för dig?

– Jag kommer hit med öppet sinne för att se vad alla har att säga. Mycket handlar om att utbyta erfarenheter och lyssna på dem som varit med om saker som kan vara viktiga att lyfta, att alla får komma till tals.

Bild: Emmeli Nilsson

Sofia Svensson, Postnord.
Sofia Svensson Ordförande Seko Posten klubb Väst

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

– Det här nätverket och stödet härifrån, berättelserna jag fått höra här, har gjort att jag vågat ta rollen som ordförande. Första gången jag träffade nätverket var mina förväntningar ganska låga. Men de som höll i träffen var kvinnor i min ålder med barn, som hade förtroendeuppdrag och fick vardagen att fungera. Det var en boost när jag såg att det går att lösa, och att de har vågat, så varför skulle inte jag kunna göra det?

Vilken fråga är viktigast för dig?

– Jag tar med mig väldigt mycket bra tänk härifrån kring hur vi skulle kunna jobba i vår klubb, både med andra kvinnliga förtroendevalda, men också i klubben i stort. Mycket handlar om att stärka de förtroendevalda som redan finns så att de vågar prata mer på arbetsplatsen. Och att de vågar ta ut mer facklig tid för att kunna vara tillgänglig för medlemmarna.

Bild: Emmeli Nilsson

Felicia Norsell, Postnord.
Felicia Norsell Fackligt ombud, Postnord Trosa

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

– Det är jätteviktigt, speciellt för att få en inblick i hur det är i resten av Sverige. Vi är från så olika arbetsplatser. Det är jättebra att vi träffas och delar med oss, och det är en väldigt öppen miljö där alla kan komma till tals. Även de blygaste räcker upp handen, man vågar fråga mycket. En del kan så mycket mer än jag själv, vilket gör att det blir ett väldigt fint utbyte. Man blir väldigt stärkt i sin egen roll, både som kvinna och ombud.

– Vi har haft grupparbeten där vi varit väldigt blandade, och jag har fått ett annat perspektiv på många frågor. Det är skönt att känna att man kan få stöttning av andra förtroendevalda.

Vilken fråga är viktigast för dig?

– Vi har pratat mycket om värderingar, och mötet med chefer, hur vi ska hantera konflikter och händelser på arbetsplatser. Det är ändå verkligen på väg åt rätt håll om man ser till jämställdheten i förbundet.

Bild: Emmeli Nilsson