Enligt det nya tillståndsvillkoret från Post och telestyrelsen, PTS ska Postnord i fredstid ta fram dokumentation och riskanalyser för att möta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap.

Postnord ska ”planera för att kunna, i den mån det är möjligt, ha personal tillgänglig under höjd beredskap”. Det fanns ingen liknande skrivelse om krigsplacering i det förra tillståndsvillkoret.

– I stort handlar det om att vi i samhället och i det civila försvaret ska förbereda oss för kris och krig. Det är viktigt att ställa krav och ge rätt förutsättningar för Postnord att kunna förbereda sig, säger Emma Maraschin, chef för postfrågor hos Post- och telestyrelsen, PTS.

Kravet ställs enbart till Postnord. Detta då bolaget ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten. Citymail berörs alltså inte.

Svenska totalförsvaret

En krigsplacering innebär att du måste tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten träder i kraft när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Du kan bli dömd till böter eller fängelse om du inte fullgör din plikt. Syftet med att krigsplacera personer är att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid en kris eller krig genom att man säkrar sin bemanning.

– Postverksamhet är helt beroende av personal och bemanning. Det är viktigt att operatören har möjlighet att identifiera och säkra resurser för att upprätthålla sin service vid höjd beredskap. Det finns en plikt som svensk medborgare att man ska finnas till förfogande för det svenska totalförsvaret. Nu ska Postnord kunna peka ut vissa personer eller funktioner som de behöver, som Sveriges försvar inte kan använda till annat, säger Emma Maraschin.