Anställda på Postnord jobbar hårt, men ibland för hårt. Det tycker Seko Posten som den här veckan kör kampanjen Jobba rätt.

Syftet är att få anställda att arbeta mer hållbart: stressa mindre, lyfta rätt, inte tumma på rasterna och så vidare.

På paketterminalen i Örebro händer det ofta att personalen tar genvägar, berättar Sekos företrädare Sirwan Liniver.

– Vi lyfter kanske fel bara för att hinna med de sista paketen, åker fortare på trucken för att hinna med postbehållarna lite snabbare. Det orsakar olyckor och belastningsskador, säger han.

Erica och Sidney på paketterminalen i Örebro.

Lojala postanställda

Under veckan pratar Sirwan Liniver därför med kollegorna om vikten av att jobba rätt.

Han sätter också upp affischer som till exempel påminner om att kontrollera trucken innan arbetsdagen, variera arbetsställningarna och ta pauser.

– Det kanske egentligen är en bemanningsfråga som vi försöker lösa genom att springa fortare för att hinna med. Vi tar det i egna händer i stället för att flagga upp för problemen, säger Sirwan Liniver.

Stressar för att hinna med

Louise Persson, Sekoombud på Postnords kundservicekontor i Västerås

Louise Persson, Sekoombud på Postnords kundservicekontor i Västerås, vill få kollegor att sluta jämföra sig med varandra i hur många samtal de hinner ta under en dag.

– Alla har olika förutsättningar och olika arbetstempo. Jag kan höra att man får en viss stress av att känna att man hela tiden måste vara bättre, säger hon.

Hon påminner även medlemmarna om hur de ska hantera hotfulla situationer.

– Det kanske inte är så ofta den som arbetar är inläst på vad jag ska göra om någonting händer mig, om jag får ett hotfullt samtal eller det riktas ett personligt hot mot mig, säger Louise Persson.

Inte för att maska på jobbet

Precis som kollegorna på paketterminalen präntar hon in vikten av att ta hand om sig själv.

– Det är inte för någon annans skull som du ska jobba rätt, det är för din egen skull. Får man ont i kroppen av att inte ha suttit rätt i 20 år vid en dator så är det du själv som lider av det, säger Louise Persson.

Seko är noga med att påpeka att kampanjen inte handlar om att få folk att maska på jobbet. Facket vill bara få medarbetare att följa de riktlinjer som finns och hålla raster som man har rätt till.

Sekotidningen har sökt Postnord för en kommentar om kampanjen.

Kampanjen Jobba rätt

Under vecka 38, 2022, uppmanar Seko Posten sina medlemmar att arbeta efter de förutsättningar som finns.

Facket uppmanar bland annat medlemmar till att inte stressa för att hinna med arbetsuppgifterna, att använda rätt arbetsredskap och att ta ut de pauser som de har rätt till.