Postnord genomför en omorganisation och delar upp verksamheten i tre affärsområden: brev, paket och logistik.

I samband med detta genomför Postnord nedskärningar, vilket Aftonbladet var först att rapportera om.

– Det kommer att vara en minskning med 200 tjänster, säger Postnords presschef Anders Porelius.

Här skär Postnord ner

Det handlar framför allt om tjänster som försvinner inom administration och försäljning på huvudkontoret, samt chefstjänster inom produktion.

Annan personal inom produktion, som exempelvis brevbärare, chaufförer och personal inom kundservice, omfattas inte av nedskärningarna.

Därför omorganiserar Postnord

Omorganisationen kommer att innebära ökad digitalisering och färre chefer, men med större ansvarsområden.

– Syftet med organisationen är att Postnord blir mycket mer effektiva i att möta kundernas krav och önskemål, samt får bättre synergi i affärerna, säger Postnords presschef Anders Porelius.

I samband med omstruktureringen skapas nya tjänster inom den nya organisationen. De som mister sina tjänster får söka jobb bland dessa.

Seko Posten: ”Förstår oron”

De flesta av Seko Postens medlemmar jobbar inom produktion, som exempelvis brevbärare och chaufförer.

Men Seko Posten har även medlemmar som omfattas av organisationsförändringen, både bland första linjens chefer inom produktion och på huvudkontoret.

– När det sker en omorganisation blir det en stor osäkerhet. Jag har full förståelse för att man är orolig och vi ser till att finnas där för medlemmarna så att de kan höra av sig med frågor, säger Sandra Svensk som är ordförande för Seko Posten.

Porträttbild på Sandra Svensk mot en oskarp bakgrund
Sandra Svensk, Seko Postens ordförande på Postnord.

Mer närvarande chefer

Delar av omorganisationen har inte kommit som någon överraskning eftersom chefsleden inte har anpassats efter införandet av varannandagsutdelning.

– För vår huvudmedlemsgrupp inom produktion hoppas jag att det blir bättre med omorganisationen. Tanken är att man får en mer närvarande chef, säger Sandra Svensk.

Vill värna heltidstjänster

I förhandlingar om den nya organisationen har Seko Posten tryckt mycket på samarbete mellan organisationens nya, uppdelade affärsområden.

Facket anser även att den nya organisationen inte får göra det svårare att skapa heltidstjänster i framtiden.

– Den här organisationen får inte innebära att man bygger väggar mellan de olika affärsområdena. Vi måste ta tillvara på de synergieffekter vi har i dag, säger Sandra Svensk.