Texten är uppdaterad

Almega yrkar på löneökningar inom ramen för industrin och vill ha flera ändringar när det gäller arbetstiden. Almega menar att övertid ska betalas ut först efter att den som arbetar deltid jobbat mer än ordinarie heltidstjänst.

-Arbetsgivarna vill ha mer flexibilitet, säger Chaker Nassar, ansvarig ombudsman på Seko för bransch kommunikation.

Beata Hammarskiöld är förhandlingsansvarig på Almega. Hon bekräftar att arbetsgivarna vill ha en större flexibilitet.

-Det är inget bra ord, men vi vill att arbetstiden ska kunna läggas ut friare så att vi kan klara arbetstoppar med heltidsanställda och slippa ta in så många visstidsanställda, säger hon.

Seko står också fast vid de gemensamma krav som 6F antog före jul. Där kvarstår kravet på 3,2 procent i löneökning och minst 800 kronor. Seko har dock godtagit den norm som LO och Svenskt Näringsliv slog fast för några veckor sedan och som bygger på industrins och handelns överenskommelser om 2,2 procent respektive 590 kronor. 6F kräver också bland annat ökad skydd för deltids- och visstidsanställda.

I yrkandet finns ett krav från Seko att den som varit visstidsanställd i två år ska få en fast tjänst, oavsett vilken anställningsformen varit. Allt för att undvika ett staplande av visstider.

-Vi vill satsa på de lägst avlönade i branschen. Vi vill också motverka att de otrygga anställningarna får större fotfäste på området. Det finns en stor andel visstidsanställningar i branschen och det ska inte vara så att företagen ska kunna planera sin verksamhet baserad på visstidsanställningar. Heltid ska vara normen, säger Chaker Nassar.

Bransch kommunikation har cirka 15 000 medlemmar och omfattar postverksamhet som exempelvis Postnord och Bring Citymail samt marktjänstföretag på flygplatser.

Avtalet löper ut den sista juli i år.