I november förlorade SSAB upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm. Trots att bolaget var överens med Seko om att de anställda skulle vara kvar blev alla anställda uppsagda. SSAB har sedan dess varit i konflikt med Seko men efter förhandlingar den 11 januari står det nu klart att SSAB återtar alla uppsägningar.