Europafackets kongress, som inleddes igår, pågår fram till den 24 maj och hålls i Sevilla i Spanien. Kongressen fokuserar på frågor om lönepolitik och anställningsvillkor. Det omfattar även frågan om flexicurity, ett begrepp som kombinerar trygghet med flexibilitet för att skapa en stabil arbetsmarknad.
Europafacket bildades 1973 och företräder 60 miljoner anställda i 35 länder.