Wanja Lundby-Wedin avfärdade kraven på politisk strejk.
– Om jag trodde att det hjälpte skulle jag inte tveka. Men regeringen har redan bestämt sig. Det vi kan hoppas på är att påverka beslutet i marginalen.
Om regeringen går vidare och ger sig på anställningsskyddet och konflikträtten kan det däremot bli aktuellt, sa Wanja Lundby-Wedin.
Hon uppmanade alla Sekomedlemmar att skriva på protestlistorna och delta i de demonstrationer mot förändringarna i a-kassan som ska anordnas på olika håll i landet den 14 december.
– Om vi visar vilken kraft vi har tillsammans blir det svårare för regeringen nästa gång.
Wanja Lundby-Wedin talade på ett halvdagsseminarium om den nya a-kassan. Liknande seminarier har tidigare hållits i Malmö och Luleå och kommer att hållas i Göteborg.
Ingela Norrby, fackombud på Posten i Nora, var en av dem som rest till Stockholm:
– Jag har inte hört om några som funderar på att lämna facket på min arbetsplats. Övertygelsen och kampviljan har snarare stärkts med de här förslagen.