Kollektivavtal, arbetsmiljö, medlemsrekrytering, näringspolitik, starkare branscher, utbildning, opinionsbildning och internationellt samarbete står i fokus för det fortsatta arbetet fram till år 2010. Det har Sekos årsmöte beslutat idag.
Landet har delats in i fem arbetsområden och 16 avdelningar ska bli nio. Förbundsstyrelsen förutspår att fler klubbar kommer att omfatta större geografiska områden än idag, kanske rentav att det blir riksomfattande klubbar.
I Vision 2010 ingår också en översyn av det avgiftssystem som infördes 2007.