BJARNE ISACSSON
avdelningsordföranden Seko Stockholm

– Jag tycker att de viktigaste frågorna är rätten till heltid och kollektivavtalets värde. Det är inte klokt att det finns så mycket deltidjobb inom kommuner och landsting där det i slutänden är politiker som är arbetsgivare.

LENA ALDEMARK
ordförande koncernfacket SJ / Helsingborg

– Viktigast är kollektivavtalet och lönebildningen. Att vi får ett lönegolv i avtalen är oerhört viktigt.