– Jag börjar få in mycket frågor om veckovila nu, från folk som jobbat mer än 100 timmar första veckan och fortfarande håller på. Ändå har man överlag stängt ner arbetet på kvällen och inte jobbat på nätterna. Men det är viktigt att man håller reglerna om veckovila eftersom uppröjningsarbetet ofta är riskfyllt.
Det säger ombudsman Christer Carlsson i Seko Energi Syd.
Enligt arbetstidslagen ska man ha en sammanhängande ledighet om 36 timmar under en sjudagarsperiod.
Enligt Christer Carlsson verkar elbolagen osäkra på hur man ska hantera detta berg av övertidsarbete som nu uppstår.
– Det är lite oroväckande att så få företag ansökt om nödfallsövertid. Vi har bara fått in tre ansökningar, trots att vi har ett 60-tal energibolag inom avdelningen.
De som ansökt och fått beviljat nödfallsövertid är Oskarshamns Energi, Göteborg Energi och Värnamo Energi.
– Lagen tillåter att man arbetar 50 timmar övertid på en månad, dock högst 200 timmar per år. En bråkdel av den tid som nu tas ut.
– Om man inte har sökt nödfallsövertid så räknas all övertid som görs nu in i den normala övertiden och regleras genom arbetstidslagen. Det brukar innebär att företaget får betala för att de bryter mot reglerna.