Rosella går mellan Helsingfors och Tallinn. De 170 fast anställda kommer att erbjudas jobb på andra svenska och finländska fartyg.
High Court of Justice har förbjudit finländska Sjömansunionen och Internationella Transportarbetarfederationen ITF att ta till stridsåtgärder för att stoppa utflaggningen.
Domen gäller även i Sverige och kan, enligt vice VD Kent Nyström, användas för fler fartyg.
– Vi har inte några sådana planer, men i princip är det så eftersom den bygger på samma EU-rätt som gäller överallt, säger han.
Skälet till att Viking gick till domstol i England och inte i Finland är, enligt Nyström, att ITF har sitt säte i London.
Finländska Sjömansunionens ordförande Simo Zitting tror att det beror på att det där var lättare att få domstolen på sin sida:
– Det är absurt att en domstol i London, med en helt annan rättslig atmosfär än vår, ska förbjuda åtgärder som är helt lagliga enligt våra lagar.
Enligt Simo Zitting kommer både Sjömansunionen och ITF att överklaga domen.