Så sent som den 1 april presenterades Erik Olsson som ny vd och koncernchef för det nya svensk-danska postbolaget som är under bildande. Därför kom beskedet om att han nu lämnar Posten AB överraskande.
– Erik Olssons arbete med fusionen har varit framgångsrikt, men kommer man till ett ställningstagande som vi gjort om att vi saknar förtroende för honom då ska man bryta samarbetet.
• Vari består förtroendekrisen mellan Postens styrelse och Erik Olsson?
– Det har skett i samtal med Erik Olsson och det kommer vi inte att diskutera i media.
• Hur går det nu med fusionsarbetet med Post Danmark?
– Vi är glada över att vi fått en så bra tillfällig lösning medan vi rekryterar ny vd och koncernchef. Lars G Nordström kommer med full kraft att driva integrationsarbetet mellan Posten och Post Danmark. Genom sitt tidigare arbete som koncernchef i Nordea, som ju är en nordisk koncern, har han kunskap om både konkurrensprövning och hur man klarar integration över den danska-svenska gränsen, säger Marianne Nivert.