Avgiftsutredningen vill se en avgiftsstege med tio klasser där en majoritet av medlemmarna kommer att betala 190 kronor i månaden, men då ingår avgiften till avdelningen.
Enligt Göran Olsson ska det föreslagna avgiftssystemet bättre motsvara löneläget i förbundet. Med förslaget uppnår man maxavgift vid en lön på 26.000 kronor i månaden, nu ligger gränsen på 17.000 kronor.
I fortsättningen blir det också en gemensam avgift till förbund och avdelningar. Avdelningarna får sedan pengar beräknat på antalet anställda och medlemmar. Klubbarna fortsätter att ta ut en egen avgift.
Göran Olsson tror att en ny avgiftsstege ska hålla i åtminstone tio år men att fördelningen av pengarna bör omprövas vart tredje år.
Ambitionen bakom den nya modellen har varit att få ett system som ger en inkomstförstärkning till förbund och avdelningar och som samtidigt är acceptabelt för individen och konkurrenskraftigt mot andra förbund.
Göran Olsson framhåller att det endast handlar om ett förslag och han hoppas att det ska ligga till grund för en saklig diskussion i förbundet.
Förbundsstyrelsen fattar sitt beslut i december och frågan avgörs på Sekos kongress 2006.