Det säger Elof Isaksson, ordförande i Sekos företag fack vid Telia Sonera i en kommentar till pensionserbjudandet.
Enligt Elof Isaksson kommer alla anställda i den svenska delen av Telia Sonera och som är födda 1945 att få en förfrågan om de vill ta avtalspension.
– Grundinställningen är att alla som tackar jag också ska få det beviljat även om det kan finnas något undantag, säger Elof Isaksson.
Hur många fler anställda som kommer att försvinna från företaget utöver dem som pensioneras kan han dock inte säga.
– Omorganisationen av företaget är färdig och nu håller vi på med bemanningen av organisationen och den ska vara klar i maj-juni någon gång. Först då vet vi hur det ser ut, säger Elof Isaksson.