Upphandlingen rör sig om ett femårigt avtal om nattågstrafik till Norrland, värt omkring två miljarder kronor. SJ vann i konkurrens med Veolia, som nu kör trafiken, och Tågkompaniet, SJ ska ta över trafiken från den 15 juni 2008.
   Nu överklagar alltså Veolia beslutet och menar att SJ inte följer kraven i upphandlingen, som säger att Göteborgstågen ska gå via Stockholm. SJ ska i stället dela trafiken i Bollnäs och köra till Göteborg via Örebro och Hallsberg.
   På Rikstrafiken anser man emellertid att SJ uppfyller alla krav och ska inom ett par dagar lämna ett yttrande till länsrätten i Härnösand. Beslutet därifrån, som väntas inom ett par veckor, kan sedan överklagas till kammarrätten.